Program

Kik boks klub "Novi Sad"

Prijavi netačnu informaciju

+381654442432

Novi Sad - grad

Opšti podaci

Matični broj:

08888736

Naziv delatnosti:

Delatnost sportskih klubova

Šifra delatnosti:

9312

PIB - poreski identifikacioni broj:

105567371

Program

Ljudi

Ime predsednika/ce (Upravnog) odbora:

Srđan Nadrljanski

Finansije za 2017. godinu

Donacije:

0,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od usluga:

0,00

Prihodi od članarina:

440.000,00

UKUPNI PRIHODI: 440.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 0,00