Program

Rvački klub Fruškogorac

Prijavi netačnu informaciju

+38163504895

Novi Sad - grad

Opšti podaci

Matični broj:

08889520

Naziv delatnosti:

Delatnost sportskih klubova

Šifra delatnosti:

9312

PIB - poreski identifikacioni broj:

105932643

Program

Ljudi

Ime predsednika/ce (Upravnog) odbora:

Goran Hlađik

Ime člana/ice (Upravnog) odbora 1:

Petar Drobnjak

Finansije za 2017. godinu

Donacije:

8.310.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od usluga:

0,00

Prihodi od članarina:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 8.310.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 0,00