Program

Boćarski klub "Stanišić" Stanišić

Prijavi netačnu informaciju

+381644493720

Sombor

Opšti podaci

Matični broj:

08889848

Naziv delatnosti:

Delatnost sportskih klubova

Šifra delatnosti:

9312

PIB - poreski identifikacioni broj:

105631377

Program

Ljudi

Ime predsednika/ce (Upravnog) odbora:

Dejan Andrić

Finansije za 2017. godinu

Donacije:

125.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

168.000,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od usluga:

0,00

Prihodi od članarina:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 293.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 0,00