Program

Karate klub "Tomari 1"

Prijavi netačnu informaciju

+381640595931

Leposavić

Opšti podaci

Matični broj:

17720538

Naziv delatnosti:

Delatnost sportskih klubova

Skraćeno ime:

KK TOMARI 1

Šifra delatnosti:

9312

PIB - poreski identifikacioni broj:

105913171

Program

Ljudi

Ime predsednika/ce (Upravnog) odbora:

Lazar Milunović

Finansije za 2017. godinu

Donacije:

64.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od usluga:

0,00

Prihodi od članarina:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 64.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 0,00