Program

"Srpska asocijacija za rušenje, dekontaminaciju i reciklažu"

Prijavi netačnu informaciju

0114033428

Beograd

Opšti podaci

Godina osnivanja:

2017.

Forma registracije:

Udruženje

Matični broj:

28235186

Naziv delatnosti:

Delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja

Skraćeno ime:

SDA

Šifra delatnosti:

9499

PIB - poreski identifikacioni broj:

110166916

Program

Primarni cilj:

Unapređivanje zajednice, Izgradnja kapaciteta

Misija organizacije:

Misija je da delatnost rad a udej u zakonske forme, prateći EU propise.
Uvodjenje cirkularne ekonomije u građevinarstvu.
Pravljenje nove industrije kod nas.
Edukacija, trening, obuka i sertifikacija radi što većeg i bržeg približavanja standardima EU, uz zaštitu životne sredine.

Polje rada / delatnost organizacije:

Novi postupci rada, novi materijali i iskorišćavanje starih materijala u građevinarstvu.
Edukacija.

Sekundarni cilj:

Nauka i Instituti za istraživanje tehnologije

Ključne reči:

rusenje dekontaminacija reciklaža cirkularna ekonomija

Ljudi

dejan.bojovic@serbiandemolition.org

Ime zakonskog zastupnika/ice:

Dejan Bojović

Finansije za 2018. godinu

Ukupni operativni prihodi: 1.300.000,00
Prosleđena sredstva (Re-Granting / Pass-Through):

0,00

Donacije:

0,00

Donacije domaćih fondacija/udruženja:

0,00

Donacije kompanije:

0,00

Donacije pojedinca:

0,00

Donacije stranih fondacija/udruženja:

0,00

Donacije stranih vlada:

0,00

Ostale donacije:

500.00

Prihodi od države i lokalne samouprave:

0,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od roba / proizvoda:

0,00

Prihodi od usluga:

0,00

Prihodi od članarina:

1.300.000,00

Programski prihodi:

0,00

Ostali prihodi:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 1.800.000,00
Direktni programski troškovi:

0,00

Operativni višak/manjak na kraju fiskalne godine:

0,00

Operativni višak/manjak, izražen u % u odnosu na ukupne godišnje troškove:

0,00

Kamate/Troškovi kursnih razlika i ostali finansijski troškovi:

0,00

Ostali troškovi:

0,00

Ostali operativni troškovi:

0,00

Putni troškovi:

0,00

Najam kancelarijskog prostora:

1.200.000,00

UKUPNI RASHODI: 2.000.000,00

Finansije za 2017. godinu

Donacije:

0,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od usluga:

0,00

Prihodi od članarina:

504.000,00

UKUPNI PRIHODI: 504.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 0,00