Program

SPORTSKO UDRUŽENJE "MAXIMUM"

Prijavi netačnu informaciju

+381658888191

Novi Sad - grad

Opšti podaci

Matični broj:

28791739

Naziv delatnosti:

Ostale sportske delatnosti

Šifra delatnosti:

9319

PIB - poreski identifikacioni broj:

108047054

Program

Ljudi

Ime predsednika/ce (Upravnog) odbora:

Nataša Ivanišević

Finansije za 2017. godinu

Donacije:

0,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od usluga:

0,00

Prihodi od članarina:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 0,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 0,00