Program

Sportsko udruženje "KOLOSEUM 021"

Prijavi netačnu informaciju

+381641284821

Novi Sad - grad

Opšti podaci

Matični broj:

28810601

Naziv delatnosti:

Delatnost sportskih klubova

Šifra delatnosti:

9312

PIB - poreski identifikacioni broj:

108863766

Program

Ljudi

Ime predsednika/ce (Upravnog) odbora:

Dejan Stević

Finansije za 2017. godinu

Donacije:

362.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od usluga:

0,00

Prihodi od članarina:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 362.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 0,00