Program

AUTO SPORTSKI KLUB "LEIN RACING"

Prijavi netačnu informaciju

+38166290295

Novi Sad - grad

Opšti podaci

Matični broj:

28811004

Naziv delatnosti:

Delatnost sportskih klubova

Šifra delatnosti:

9312

PIB - poreski identifikacioni broj:

108879484

Program

Ljudi

Ime predsednika/ce (Upravnog) odbora:

Mladen Lalušić

Ime člana/ice (Upravnog) odbora 1:

Jelena Lalušić

Ime člana/ice (Upravnog) odbora 2:

Dragoslava Šućur

Finansije za 2017. godinu

Donacije:

0,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od usluga:

186.000,00

Prihodi od članarina:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 186.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 0,00