Program

Poverlifting klub "P 1"

Prijavi netačnu informaciju

+381659911099

Beograd-Zvezdara

Opšti podaci

Matični broj:

28811055

Naziv delatnosti:

Delatnost sportskih klubova

Šifra delatnosti:

9312

PIB - poreski identifikacioni broj:

108882103

Program

Ljudi

Ime predsednika/ce (Upravnog) odbora:

Petar Milenković

Finansije za 2017. godinu

Donacije:

279.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od usluga:

0,00

Prihodi od članarina:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 279.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 0,00