Program

Društvo sporta za sve “Arena NS“

Prijavi netačnu informaciju

+381642753985

Novi Sad - grad

Opšti podaci

Forma registracije:

Udruženje

Matični broj:

28811608

Naziv delatnosti:

Delatnost sportskih klubova

Šifra delatnosti:

9312

PIB - poreski identifikacioni broj:

108906278

Program

Ljudi

Ime predsednika/ce (Upravnog) odbora:

Milan Jelić

Ime člana/ice (Upravnog) odbora 1:

Danijel Alajica

Finansije za 2017. godinu

Donacije:

117.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od usluga:

0,00

Prihodi od članarina:

65.000,00

UKUPNI PRIHODI: 182.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 0,00