Program

Sportsko udruženje za rekreaciju "CITIUS, ALTIUS, FORTIUS"

Prijavi netačnu informaciju

+381641773932

Smederevska Palanka

Opšti podaci

Matični broj:

28812302

Naziv delatnosti:

Delatnost fitnes klubova

Šifra delatnosti:

9313

PIB - poreski identifikacioni broj:

108936540

Program

Ljudi

Ime predsednika/ce (Upravnog) odbora:

Vladan Živančević

Finansije za 2017. godinu

Donacije:

0,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od usluga:

0,00

Prihodi od članarina:

39.000,00

UKUPNI PRIHODI: 39.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 0,00