Program

Ženski rukometni klub "METALAC 2015"

Prijavi netačnu informaciju

+381600220365

Valjevo

Opšti podaci

Matični broj:

28812442

Naziv delatnosti:

Delatnost sportskih klubova

Šifra delatnosti:

9312

PIB - poreski identifikacioni broj:

108944025

Program

Ljudi

Ime predsednika/ce (Upravnog) odbora:

Novka Savić

Ime člana/ice (Upravnog) odbora 1:

Ana Gajić

Finansije za 2017. godinu

Donacije:

1.094.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od usluga:

0,00

Prihodi od članarina:

45.000,00

UKUPNI PRIHODI: 1.139.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 0,00