Program

Društvo fizičara Niš

Prijavi netačnu informaciju

+38118533015

Niš-Palilula

Opšti podaci

Matični broj:

07324251

Naziv delatnosti:

Delatnosti strukovnih udruženja

Šifra delatnosti:

9412

PIB - poreski identifikacioni broj:

102255823

Program

Ljudi

Ime predsednika/ce (Upravnog) odbora:

Dragoljub Dimitrijević

Finansije za 2017. godinu

Donacije:

0,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od usluga:

12.000,00

Prihodi od članarina:

10.000,00

UKUPNI PRIHODI: 22.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 1