Program

Poslovno udruženje Savet stranih investitora

Prijavi netačnu informaciju

+381113281958

Beograd

Opšti podaci

Godina osnivanja:

2002.

Forma registracije:

Udruženje

Matični broj:

17411888

Naziv delatnosti:

Delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja

Skraćeno ime:

FIC

Šifra delatnosti:

9499

PIB - poreski identifikacioni broj:

102443513

Program

Polje rada / delatnost organizacije:

Osnovni cilj asocijacije je da utiče na unapređenje poslovne klime u Srbiji dajući konkretne reformske predloge i formirajući poslovni portal za komunikaciju sa vlastima u Srbiji. Savet takođe ističe značaj visoko etičkog poslovanja i modernih principa korporativnog upravljanja u okviru organizacije i u kontaktu sa domaćim kompanijama, Vladom i drugim relevantnim činiocima.

Misija organizacije:

Da aktivno promoviše i razvija predvidivo, konkurentno i održivo poslovno okruženje putem otvorenog dijaloga sa vlastima i drugim značajnim činiocima

Ključne reči:

FIC

Ljudi

Ime predsednika/ce (Upravnog) odbora:

Mike Michel

office@fic.org.rs

Ime zakonskog zastupnika/ice:

Aleksandar Ljubić

Finansije za 2017. godinu

Donacije:

0,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

602.000,00

Prihodi od usluga:

0,00

Prihodi od članarina:

35.417.000,00

UKUPNI PRIHODI: 35.417.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 7

Finansije za 2016. godinu

Donacije:

0,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

594.000,00

Prihodi od usluga:

0,00

Prihodi od članarina:

38.294.000,00

UKUPNI PRIHODI: 38.294.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 7

Finansije za 2014. godinu

Donacije:

0,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

1.299.000,00

Prihodi od usluga:

0,00

Prihodi od članarina:

31.399.000,00

UKUPNI PRIHODI: 31.399.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 5
twitter: https://twitter.com/FicSerbia