Program

MEDIA I REFORM CENTAR NIŠ

Prijavi netačnu informaciju

38118526972

Niš-Medijana

Opšti podaci

Forma registracije:

Udruženje

Matični broj:

17632973

Naziv delatnosti:

Delatnosti strukovnih udruženja

Skraćeno ime:

MRCN

Šifra delatnosti:

9412

PIB - poreski identifikacioni broj:

104061895

Program

Primarni cilj:

Unapređivanje zajednice, Izgradnja kapaciteta

Misija organizacije:

Misija Media i reform centra Niš je da pružanjem podrške u radu i povećanju vidljivosti aktivnosti organizacija civilnog društva, kao i jačanjem profesionalizma medija za izveštavanje na određene teme, doprinose razvoju civilnog društva na teritoriji južne Srbije. Otvoreni smo za saradnju sa svim organizacijama koje dele iste vrednosti, uključujući i medijska udruženja, strukovna udruženja, naučne i obrazovne institucije, privatni sektor.

Ključne reči:

slobodni mediji, ljudska prava, dijalog, javni interes

Ljudi

nikola@mirc.rs

Ime zakonskog zastupnika/ice:

Nikola Stojanović

Finansije za 2017. godinu

Donacije:

13.245.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

324.000,00

Prihodi od usluga:

3.487.000,00

Prihodi od članarina:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 16.732.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 5