Program

Udruženje Pansej

Prijavi netačnu informaciju

0606130211

Pančevo

Opšti podaci

Godina osnivanja:

2018.

Forma registracije:

Udruženje

Matični broj:

28268564

Naziv delatnosti:

Delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja

Šifra delatnosti:

9499

PIB - poreski identifikacioni broj:

111167772

Program

Primarni cilj:

Umetnost, kultura i humanistika

Sekundarni cilj:

Opšte dobro, Društvena korist / Društveni benefit

Ljudi

nikola.djordjevic@pansej.org.rs

Ime zakonskog zastupnika/ice:

Nikola Đorđević

Finansije za 2019. godinu

Prosleđena sredstva (Re-Granting / Pass-Through):

0,00

Donacije domaćih fondacija/udruženja:

0,00

Donacije kompanije:

0,00

Donacije pojedinca:

0,00

Donacije stranih fondacija/udruženja:

0,00

Donacije stranih vlada:

0,00

Ostale donacije:

0,00

Prihodi od države i lokalne samouprave:

0,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od članarina:

1.500,00

Programski prihodi:

0,00

Ostali prihodi:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 1.500,00
Komunalni troškovi:

0,00

Kapitalni troškovi: 0,00
Ekspertske usluge:

0,00

Programske aktivnosti:

0,00

Zaposleni po projektu (na određeno): 0,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 0,00
Putni troškovi:

0,00

Spoljni saradnici:

0,00

Troškovi kancelarije:

1.420,00

Troškovi PR-a:

0,00

UKUPNI RASHODI: 1.420,00

Finansije za 2018. godinu

Prosleđena sredstva (Re-Granting / Pass-Through):

0,00

Donacije domaćih fondacija/udruženja:

0,00

Donacije kompanije:

0,00

Donacije pojedinca:

0,00

Donacije stranih fondacija/udruženja:

0,00

Donacije stranih vlada:

0,00

Ostale donacije:

0,00

Prihodi od države i lokalne samouprave:

0,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od članarina:

1.500,00

Programski prihodi:

0,00

Ostali prihodi:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 1.500,00
Komunalni troškovi:

0,00

Kapitalni troškovi: 0,00
Ekspertske usluge:

0,00

Programske aktivnosti:

0,00

Zaposleni po projektu (na određeno): 0,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 0,00
Putni troškovi:

0,00

Spoljni saradnici:

0,00

Troškovi kancelarije:

955.00

Troškovi PR-a:

0,00

UKUPNI RASHODI: 955.00