Program

Donorum

Prijavi netačnu informaciju

0644061531

Beograd

Opšti podaci

Godina osnivanja:

2019.

Forma registracije:

Udruženje

Matični broj:

28277962

Naziv delatnosti:

Delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja

Skraćeno ime:

Donorum

Šifra delatnosti:

9499

PIB - poreski identifikacioni broj:

111355023

Program

Čime se bavimo:

Uspostavljanje logističkog sistema između donatora hrane i korisničkih organizacija kroz organizaciju raznih vidova panela, aktivnosti za prikupljanje sredstava, događaja i predavanja, kao i kroz uspostavljanje aplikacije za svakodnevno praćenje dostupnosti viškova hrane.

Primarni cilj:

Poljoprivreda, Hrana, Ishrana

Misija organizacije:

Udruženje Donorum je inicijativa mladih ljudi da kroz online platformu olakšaju proces preraspodele viškova hrane, kako bi ona na najlakši i najbrži način stigla do socijalno najugroženijih.

Polje rada / delatnost organizacije:

9499 - Delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja
6202 - Konsultantske delatnosti u oblasti informacionih tehnologija

Sekundarni cilj:

Unapređivanje zajednice, Izgradnja kapaciteta

Ključne reči:

Aplikacija, narodne kuhinje, smanjenje gladi, smanjenje otpada hrane, cirkularna ekonomija

Ljudi

Ime osnivača/ice 1:

Veselinović Ilija

Ime predsednika/ce (Upravnog) odbora:

Veselinović Ilija

veselinovic.ilija250@gmail.com

Ime zakonskog zastupnika/ice:

Filip Krivokapić

Koje su ključne strategije pomoću kojih organizacija planira da ostvari svoj cilj?:

aznih vidove panela, aktivnosti za prikupljanje sredstava, događaja i predavanja;
Uspostavljanje aplikacije za svakodnevno praćenje dostupnosti viškova hrane;
Stupanje u kontakt sa potencijalnim korisničkim organizacijama i kompanijama-donatorima radi korišćenja aplikacije;
Stupanje u kontakt sa potencijalnim korisničkim organizacijama i kompanijama-donatorima radi korišćenja aplikacije;
Angažman prvenstveno svojih članova, ali i stručnih spoljnih saradnika na organizovanju i realizaciji programa i projekata radi ispunjavanja ciljeva Udruženja;
Pružanje materijalnje i logističke podrške pri organizaciji transporta prilikom prikupljanja hrane;
Rad i saradnja sa drugim organizacijama na uspostavljanju zakonske regulative u oblasti upravljanja viškovima hrane;
Saradnja sa drugim organizacijama (donatorima i korisnicima) u uspostavljanju nezavisne aplikacije ili sistema radi boljeg upravljanja viškovima hrane;
Zastupanje interesa članova Udruženja pred lokalnim i republičkim organima;
Organizacija društveno-korisnih i humanitarnih akcija;
Uspostavljanje i razvoj lokalne, međugradske i međunarodne saradnje i razmene znanja,iskustava i dobre prakse sa drugim Udruženjima i angažovanim pojedincima

Koje su sposobnosti organizacije u postizanju svog cilja?:

Kroz rad kreativnih i stručnih mladih ljudi koji ulažu svoje profesionalne veštine, Donorum spaja kompanije i neprofitne organizacije kroz detaljno planiranu implementaciju svih delova procesa donacija hrane.

Koji cilj organizacija planira da ostvari?:

Implementacija aplikacije i šireg sistema na donacije u okviru trgovinskih lanaca i formalnih organizacija koje se bave problemima ekonomski ugroženih sugrađana unutar Beograda, a nakon toga i primena na donacije lokalnih zajednica (u okviru Beograda i drugih gradova), poljoprivrednika, pekara i restorana.

Program Public Kitchen Infrastructure

Ciljna grupa: Građani – ekonomski ugroženi
Opis programa:

Problem može biti rešen usklađivanjem logistike kompanija koje moraju da obezbede skupe procese bezbednog uništavanja viškova hrane i uključuje statistiku, odnosno procenu količine hrane koja će biti bačena u narednom periodu usklađenu sa procesima posrednika koji uključuju transfer, spremanje i distribuiranje hrane krajnjim korisnicima.
Projekat je zamišljen kao platforma koja bi povezivala supermarkete, poljoprivredna gazdinstva i ostale proizvođače i distributere hrane sa krajnjim korisnicima (socijalno ugroženima) preko dobrotvornih organizacija i narodnih kuhinja (posrednika).
Planirano vreme realizacije projekta je prikazano u gannt chartu. U ovom trenutku planirano vreme iznosi oko godinu dana, ali ono može biti podložno promenama. Cilj je da nakon isteka prve godine projekat nastavi da postoji na samoodrživom nivou.

Tri glavna konkretna rezultata programa:

Uspeh platoforme će se meriti prema sledećim KPI (key performance indicators):

Odziv donatora
Najmanje jedan veliki donator koji koristi aplikaciju na dnevnom nivou (paralela sa Food Cloud-om koji koristi Tesco za svoje donacije hrane)
Najmanje jedan proizvođač (poljoprivredno gazdinstvo koje obezbeđuje dostavu mehanički oštećene robe, koja je je osim toga sasiv bezbedna i zdrava za konzumaciju)
Registracija interesa najmanje 3 posrednika.
Dostavljanje hrane do najmanje 1000 novih korisnika u prvih godinu dana (putem posrednika i organizacija sa kojima oni sarađuju)

Program Public Kitchen Infrastructure

Ciljna grupa: Građani – ekonomski ugroženi
Opis programa:

Problem može biti rešen usklađivanjem logistike kompanija koje moraju da obezbede skupe procese bezbednog uništavanja viškova hrane i uključuje statistiku, odnosno procenu količine hrane koja će biti bačena u narednom periodu usklađenu sa procesima posrednika koji uključuju transfer, spremanje i distribuiranje hrane krajnjim korisnicima.
Projekat je zamišljen kao platforma koja bi povezivala supermarkete, poljoprivredna gazdinstva i ostale proizvođače i distributere hrane sa krajnjim korisnicima (socijalno ugroženima) preko dobrotvornih organizacija i narodnih kuhinja (posrednika).
Planirano vreme realizacije projekta je prikazano u gannt chartu. U ovom trenutku planirano vreme iznosi oko godinu dana, ali ono može biti podložno promenama. Cilj je da nakon isteka prve godine projekat nastavi da postoji na samoodrživom nivou.

Tri glavna konkretna rezultata programa:

Uspeh platoforme će se meriti prema sledećim KPI (key performance indicators):

Odziv donatora
Najmanje jedan veliki donator koji koristi aplikaciju na dnevnom nivou (paralela sa Food Cloud-om koji koristi Tesco za svoje donacije hrane)
Najmanje jedan proizvođač (poljoprivredno gazdinstvo koje obezbeđuje dostavu mehanički oštećene robe, koja je je osim toga sasiv bezbedna i zdrava za konzumaciju)
Registracija interesa najmanje 3 posrednika.
Dostavljanje hrane do najmanje 1000 novih korisnika u prvih godinu dana (putem posrednika i organizacija sa kojima oni sarađuju)

Program Public Kitchen Infrastructure

Ciljna grupa: Građani – ekonomski ugroženi
Oblast delovanja: Poljoprivreda, Hrana, Ishrana
Opis programa:

Problem može biti rešen usklađivanjem logistike kompanija koje moraju da obezbede skupe procese bezbednog uništavanja viškova hrane i uključuje statistiku, odnosno procenu količine hrane koja će biti bačena u narednom periodu usklađenu sa procesima posrednika koji uključuju transfer, spremanje i distribuiranje hrane krajnjim korisnicima.
Projekat je zamišljen kao platforma koja bi povezivala supermarkete, poljoprivredna gazdinstva i ostale proizvođače i distributere hrane sa krajnjim korisnicima (socijalno ugroženima) preko dobrotvornih organizacija i narodnih kuhinja (posrednika).
Planirano vreme realizacije projekta je prikazano u gannt chartu. U ovom trenutku planirano vreme iznosi oko godinu dana, ali ono može biti podložno promenama. Cilj je da nakon isteka prve godine projekat nastavi da postoji na samoodrživom nivou.

Tri glavna konkretna rezultata programa:

Uspeh platoforme će se meriti prema sledećim KPI (key performance indicators):

Odziv donatora
Najmanje jedan veliki donator koji koristi aplikaciju na dnevnom nivou (paralela sa Food Cloud-om koji koristi Tesco za svoje donacije hrane)
Najmanje jedan proizvođač (poljoprivredno gazdinstvo koje obezbeđuje dostavu mehanički oštećene robe, koja je je osim toga sasiv bezbedna i zdrava za konzumaciju)
Registracija interesa najmanje 3 posrednika.
Dostavljanje hrane do najmanje 1000 novih korisnika u prvih godinu dana (putem posrednika i organizacija sa kojima oni sarađuju)

Finansije za 2020. godinu

Prosleđena sredstva (Re-Granting / Pass-Through):

0,00

Donacije domaćih fondacija/udruženja:

0,00

Donacije kompanije:

0,00

Donacije pojedinca:

0,00

Donacije stranih fondacija/udruženja:

0,00

Donacije stranih vlada:

0,00

Ostale donacije:

0,00

Prihodi od države i lokalne samouprave:

0,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od članarina:

0,00

Programski prihodi:

0,00

Ostali prihodi:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 0,00
Komunalni troškovi:

0,00

Kapitalni troškovi: 0,00
Ekspertske usluge:

0,00

Programske aktivnosti:

0,00

Zaposleni po projektu (na određeno): 0,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 0,00
Putni troškovi:

0,00

Spoljni saradnici:

0,00

Troškovi kancelarije:

0,00

Troškovi PR-a:

0,00

UKUPNI RASHODI: 0,00