Program

Fondacija Gimnazije Veljko Petrović Sombor

Prijavi netačnu informaciju

38125420327

Sombor

Opšti podaci

Godina osnivanja:

2019.

Forma registracije:

Fondacija

Matični broj:

28831331

Naziv delatnosti:

Издавање часописа и периодичних издања

Skraćeno ime:

Fondacija „Veljko Petrović“

Šifra delatnosti:

5814

PIB - poreski identifikacioni broj:

111345748

Program

Primarni cilj:

Filantropija, Volonterizam i Dodela donacija

Misija organizacije:

MISIJA I VIZIJA
Fondacija se zasniva na načelima humanosti, unapređenja obrazovanja i kulture, jačanja svesti o socijalnoj odgovornosti, promociji nauke i obrazovanja, razvijanja altruizma generacia učenika gimnazije i razvijanja vlastitih intelektualnih, stvaralačkih, organizacionih i ekonomskih potencijala.

Fondacija se osniva kao dobrovoljna, nevladina i neprofitna organizacija radi prikupljanja sredstava za stipendiranje mladih talenata - učenika gimnazija, tokom pohađanja srednje škole i studenata Prvog stepena akademskih studija.

Ostali ciljevi fondacije su organizovanje seminara, obrazovnih kampova, radionica, tribina i panel diskusija; javnih skupova posvećenih nauci, kulturi i obrazovanju; internet foruma; humanitarnih i volonterskih akcija; izdavanje stručnih publikacija; nabavka knjiga i pomagala za nastavu; organizovanje izložbi i saradnja sa drugim fondacijama.

Polje rada / delatnost organizacije:

ZADACI FONDACIJE
Ciljevi fondacije ostvaruju se kroz različite aktivnosti:

1. Prikupljanje sredstava za stipendiranje mladih talenata – učenika gimnazije, tokom pohađanja srednje škole ili studiranja Prvor stepena akademskih studija.
2. Organizovanje seminara, obrazovnih kampova, radionica, tribina, izložbi, internet foruma, panel diskusija i javnih skupova posvećenih nauci, kulturi i obrazovanju.
3. Sprovođenje humanitarnih i volonterskih akcija, u saradnji sa drugim organizacijama.
4. Izdavanje publikacija, periodike, brošura, kataloga i drugih materijala edukativno-vaspitnog karaktera.
5. Podrška poboljšanju uslova školovanja, kroz nabavku knjiga i pomagala za nastavu, promociju, i razvoj nauke i obrazovanja, te zaštita porodičnih vrednosti.
6. Uspostavljanje i širenje kontakata i saradnje sa drugim fondacijama, istitucijama i organizacijama, u cilju povećanja stručnih resursa, neophodnih za realizaciju ciljeva fondacije.
7. Saradnja sa državnim i privatnim institucijama, usmerene na ostale aktivnosti koje afirmišu realizaciju ciljeva fondacije.

Sekundarni cilj:

Razvoj mladih

Ključne reči:

Fondacija Gimnazije "Veljko Petrović" Sombor; prikupljanje sredstava; stipendiranje mladih talenata; donacije; izdavaštvo;

Ljudi

fondacija.vps@gmail.com

Ime zakonskog zastupnika/ice:

Ladislav Fekete

Program Sombor - to sam ja!

Ciljna grupa: Deca/mladi - talentovani
Trajanje u mesecima: 5
Lokacija sprovođenja programa: Sombor, Srbija (na nivou cele države)
Navedite glavne donatore:

anoniman

Oblast delovanja: Filantropija, Volonterizam i Dodela donacija