Program

Centar za medijsku transparentnost i društvenu odgovornost

Prijavi netačnu informaciju

381606669722

Vranje

Opšti podaci

Godina osnivanja:

2018.

Forma registracije:

Udruženje

Matični broj:

28250789

Naziv delatnosti:

Delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja

Skraćeno ime:

CMTDO

Šifra delatnosti:

9499

PIB - poreski identifikacioni broj:

110577740

Program

Primarni cilj:

Unapređivanje zajednice, Izgradnja kapaciteta

Misija organizacije:

CMTDO se osniva radi ostvarivanja sledećih cilјeva: društvenog razvoja; pobolјšanja kvaliteta života i životnog standarda korisnika i članova; edukacije korisnika i članova udruženja; očuvanja životne sredine i ekologije; kulture; tradicije; sporta; edukacije; integracije mladih, odraslih, osoba sa posebnim potrebama i manjina u društvo; rada sa mladima i njihovog osnaživanja; ruralnog razvoja; komunikacija; informacionih tehnologija; izdavaštva; obezbeđivanja usluga korisnicima i članovima; prikuplјanja materijalnih sredstava za pomoć korisnicima; pružanja materijalne i nematerijalne pomoći; razvoja demokratskog i civilnog društva; saradnje lјudi, zajednica i država; razvoju volonterstva; volonterskih servisa; razvoju informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT); informisanosti građana putem tradicionalnih i novih medija;

Sekundarni cilj:

Opšte dobro, Društvena korist / Društveni benefit

Ključne reči:

#Edukacija, #ŽivotnaSredina, #Kultura, #MaterijalnaPomoć, #NematerijalnaPomoć, #InformisanostGrađana, #TransparentnostMedija

Ljudi

jeka.stojkovic@gmail.com

Ime zakonskog zastupnika/ice:

Jelena Stojković