Program

Humanitarna fondacija "PRVI KORAK"

Prijavi netačnu informaciju

0605646772

Novi Sad

Opšti podaci

Godina osnivanja:

2017.

Forma registracije:

Fondacija

Matični broj:

28830408

Naziv delatnosti:

Delatnost ostalih organiacija na bazi učlanjenja

Skraćeno ime:

PRVI KORAK

Šifra delatnosti:

9499

PIB - poreski identifikacioni broj:

110238406

Program

Primarni cilj:

Zdravlje - opšte i rehabilitaciono

Misija organizacije:

Pomoć, podrška i edukacija su ključne reči koje definišu smisao postojanja Humanitarne fondacije „Prvi korak“. Kroz ove reči definisana je i naša misija, a to je omogućavanje boljeg i kvalitetnijeg života za decu i roditelje kojima je pomoć potrebna kroz prikupljanje donacija, podizanje društvene svesti o problemu prevremeno rođene dece, unapređenje rada zdravstvenih institucija i institucija socijalne zaštite.

Polje rada / delatnost organizacije:

Našim aktivnostima, znanjem i trudom želimo da doprinesemo poboljšanju kvaliteta života dece koja se suočavaju sa različitim oblicima cerebralne paralize kao posledicom prevremenog rođenja.

Sekundarni cilj:

Filantropija, Volonterizam i Dodela donacija

Ključne reči:

#humanitarna, #fondacija, #obrazovanje, #cerebralna, #maliheroji, #prevremenorodjeni

Ljudi

Ime osnivača/ice 1:

Bojan Kačavenda

Ime predsednika/ce (Upravnog) odbora:

Anita Kačavenda

office@prvikorak.org

Ime zakonskog zastupnika/ice:

Bojan Kačavenda

Ime člana/ice (Upravnog) odbora 1:

Mira Kačavenda