Program

Udruženje Ljubitelja Konja \"Medoks\"

Prijavi netačnu informaciju

0652450980

Jagodina

Opšti podaci

Godina osnivanja:

2020.

Forma registracije:

Udruženje

Matični broj:

28311117

Naziv delatnosti:

Delatnost ostalih organizacija na baci uclanjenja

Skraćeno ime:

Medoks

Šifra delatnosti:

9499

PIB - poreski identifikacioni broj:

112228674

Program

Primarni cilj:

Životinje

Misija organizacije:

Želimo da napravimo mesto, gde će konji i psi imati lep i pristojan život, a gde će ljudi moći da dolaze i uživaju u druženju sa ovim plemenitim životinjama.

Polje rada / delatnost organizacije:

Zaštita i briga o životinjama.

Ključne reči:

#životinje #konji #zaštitaživotinja

Ljudi

Ime osnivača/ice 1:

Lana Trajković

Ime osnivača/ice 2:

Ivona Janković

Ime osnivača/ice 3:

Tamara Mihajlović

Ime predsednika/ce (Upravnog) odbora:

Radmila Temeljković

temeljkovic.radmila@gmail.com

Ime zakonskog zastupnika/ice:

Radmila Temeljković

Ime člana/ice (Upravnog) odbora 1:

Miloš Gajić

Ime člana/ice (Upravnog) odbora 2:

Bojana Mijatović