Program

Srbija u pokretu

Prijavi netačnu informaciju

+381642091626

Beograd

Opšti podaci

Godina osnivanja:

2009.

Forma registracije:

Udruženje

Matični broj:

17756559

Naziv delatnosti:

Делатност осталих организација на бази учлањења

Skraćeno ime:

SuP

Šifra delatnosti:

9499

PIB - poreski identifikacioni broj:

106309911

Program

Primarni cilj:

Unapređivanje zajednice, Izgradnja kapaciteta

Misija organizacije:

Србија у покрету је основана као добровољно, невладино и непрофитно удружење грађана чији је главни циљ стварање јаког и одговорног цивилног друштва путем мотивисања појединаца да активно учествују у креирању промена које ће њихов живот учинити квалитетнијим.

Gde radimo: Srbija (na nivou cele države)
Polje rada / delatnost organizacije:

Србија у покрету је основана 4. јула 2009. године. У свом раду, удружење се ослања на три основна принципа:
1) Подршка грађана;
2) Друштвено организовање;
3) Транспарентност

Организација је усвојила методологију друштвеног организовања формулисану од стране професора Маршала Ганца, са Универзитета Харвард. Преко 30 чланова организације је завршило овај курс, а 10 су били и асистенти, од чега 2 и асистенти-предавачи у Бостону, USA.

Стварање одговорног друштва почиње окупљањем и оснаживањем појединаца који деле вредности како би се заједно бавили темама које су од значаја за њихову заједницу или друштво у целини. Сходно, Србија у покрету нема једно поље деловања већ своју заједницу-лидере, која се бави најразличитијим темам и окупља друге грађане у том процесу.

У протеклих 11 година смо организовали бројне кампање, неке од тема којима смо се бавили су корупција у здравству(Право да знам, Какав је доктор и др.), права породиља и трудница(П(Б)раво за маме), заштита животне средине(Зелени април), култура и ограничавање ријалити програма(У име културе) и др. Наше кампање релизовало је преко 1000 волонтера и активиста и укључиле су преко 100 000 грађана.

Организовали смо преко 300 радионица и омогућили стварање више од 10 других удружења грађана.

Sekundarni cilj:

Nepoznato

Ključne reči:

#Društveno #organizovanje "liderstvo #zajednica

Ljudi

Ime osnivača/ice 1:

Ana Babović

Ime osnivača/ice 2:

Predrag Stojčić

Ime osnivača/ice 3:

Nataša Čorbić

Ime predsednika/ce (Upravnog) odbora:

Nikola Đorđević

radomir.knezevic@srbijaupokretu.org

Ime zakonskog zastupnika/ice:

Radomir Knežević

Ime člana/ice (Upravnog) odbora 1:

Radomir Knežević

Ime člana/ice (Upravnog) odbora 2:

Nataša Danilović

Program Resurs Centar za organizacije civilnog društva - Partner

Ciljna grupa: Drugo (molim vas specificirajte)
Trajanje u mesecima: 36
Lokacija sprovođenja programa: Srbija (na nivou cele države)
Navedite glavne donatore:

Evropska Unija

Oblast delovanja: Unapređivanje zajednice, Izgradnja kapaciteta
Opis programa:

Платформа Ресурс центра је место где можете добити све информације које су неопходне за добро функционисање и рад неформалних група, удружења грађана и осталих заинтерсованих актера, као и услуге и програме за изградњу капацитета и јавно заступање у Србији.

Програми и услуге Ресурс центра обликовани су тако да одговоре на реалне потребе цивилног друштва и релевантних актера за његов развој, као и стално истраживање о новонасталим потребама и могућностима за њихово решавање.

Finansije za 2021. godinu

Prosleđena sredstva (Re-Granting / Pass-Through):

0,00

Donacije domaćih fondacija/udruženja:

0,00

Donacije kompanije:

0,00

Donacije pojedinca:

20.000,00

Donacije stranih fondacija/udruženja:

240.000,00

Donacije stranih vlada:

0,00

Ostale donacije:

0,00

Prihodi od države i lokalne samouprave:

0,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od članarina:

14.000,00

Programski prihodi:

0,00

Ostali prihodi:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 274.000,00
Komunalni troškovi:

16.000,00

Kapitalni troškovi: 24.000,00
Ekspertske usluge:

6.000,00

Programske aktivnosti:

72.000,00

Zaposleni po projektu (na određeno): 3
Zaposleni po ugovoru o radu: 1
Putni troškovi:

6.000,00

Spoljni saradnici:

70.000,00

Troškovi kancelarije:

4.000,00

Troškovi PR-a:

12.000,00

UKUPNI RASHODI: 486.000,00

Finansije za 2017. godinu

Donacije:

1.595.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

141.000,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od usluga:

0,00

Prihodi od članarina:

20.000,00

UKUPNI PRIHODI: 1.756.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 2

Finansije za 2016. godinu

Donacije:

15.775.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od usluga:

345.000,00

Prihodi od članarina:

46.000,00

UKUPNI PRIHODI: 16.166.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 5

Finansije za 2014. godinu

Donacije:

6.352.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

185.000,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od usluga:

0,00

Prihodi od članarina:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 6.537.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 1