Program

Organizacija Srpskih Studenata u Inostranstvu

Prijavi netačnu informaciju

+381694605767

Beograd-Savski Venac

Opšti podaci

Godina osnivanja:

1997.

Forma registracije:

Udruženje

Matični broj:

28058063

Naziv delatnosti:

Delatinost ostalih organizacija na bazi učlanjenja

Skraćeno ime:

OSSI

Šifra delatnosti:

9499

PIB - poreski identifikacioni broj:

107212144

Program

Primarni cilj:

Razvoj mladih

Misija organizacije:

Povezivanje studenata koji se školuju u inostranstvu, podsticanje povratka u maticu i međusobno umrežavanje

Gde radimo: Grad Beograd, Novi Sad
Konkretni rezultati organizacije u poslednje 3 godine:

1. Osnovali smo projekat ,,pOSSIbility" koji ima za cilj da doprinese porastu ljudskog kapitala u Srbiji time što će raditi na intenzivnom povratku mladih, školovanih u inostranstvu. OSSI, kroz ovaj projekat, sklapa saradnju sa javnim i privatnim sektorom radi pružanja stručne prakse mladima koji su se, ili se trenutno školuju, u inostranstvu. Projekat je započet u leto 2019. godine i kroz dve sezone projekta je sklopljena saradnja sa preko 20 kompanija u Srbiji i odrađeno je oko 30 stručnih praksi, dok je nekoliko studenata nakon prakse dobilo i ugovor za radni odnos.
2. Projekat ,,Mladi u pokretu" koji OSSI već dve godine sprovodi u saradnji sa Ministarstvom omladine i sporta doveo je do promocije mobilnosti među mladima, posebno u manje razvijenim delovima naše zemlje. Održali smo radionice na temu studija i razmena u inostranstvu sa mladima za Novog Pazara, Raške, Sremske Mitrovice, Šapca i Stare Pazove.
3. OSSI je, tokom prethodne dve godine, bio deo Koordinacionog tela za praćenje tokova ekonomskih migracija pri Vladi Republike Srbije i učestovali smo u pisanju te strategije.
4. U poslednje tri godine smo povećali broj aktivnih članova sa 20 na 150, osnovali smo 10 novih međunarodnih ogranaka, uspostavili partnerstva sa brojnim ogranizacijama i institucijama.

Ljudi

Ime osnivača/ice 1:

Jovan Ratković

Ime osnivača/ice 2:

Ana Mitrović

Ime predsednika/ce (Upravnog) odbora:

Aleksandar Ljubomirović

a.ljubomirovic@ossi.rs

Ime zakonskog zastupnika/ice:

Aleksandar Ljubomirović

Ime člana/ice (Upravnog) odbora 1:

Anđela Janković

Ime člana/ice (Upravnog) odbora 2:

Sofija Matić

Program pOSSIbility

Ciljna grupa: Deca/mladi
Trajanje u mesecima: 8 meseci
Lokacija sprovođenja programa: Grad Beograd, Novi Sad
Oblast delovanja: Razvoj mladih
Opis programa:

pOSSIbility je kreiran sa ciljem da redukuje odliv mozgova među srpskim talentima koji studiraju u inostranstvu i da omogući porast ljudskog kapitala time što će omogućiti program stručne prakse u javnom i privatnom sektoru u Srbiji. Takođe, ,,pOSSIbility’’ stimuliše saradnju i dugoročni povratak Srba iz dijaspore. Projekat im omogućava da primene internacionalno znanje i iskustvo u matičnoj državi, kao i da aktivno učestvuju u stvaranju inovativnog okruženja sa sadašnje i buduće generacije. OSSI je ovim projektom želeo da ohrabri mlade srpske talente dajući im priliku da utiču na razvoj svoje države. Projekat je započet u leto 2019. godine i kroz dve sezone projekta je sklopljena saradnja sa preko 20 kompanija u Srbiji i kroz program praksi je do sad prošlo preko 30 naših studenata.

Tri glavna konkretna rezultata programa:

1. Lakša integracija studenata školovanih u inostranstvu u tržište rada u Srbiji
2. Veća svest o mogućnosti zapošljavanja pri povratku
3. Sprečavanje odliva mozgova

Šta se promenilo za vaše korisnike zahvaljujući programu?:

Naši studenti mogu lakše da dođu do praksi, zahvaljujući našem programu. Prakse su kreirane po njihovim zahtevima, željama i mogućnostima. Određen broj studenata je dobio i stalno zaposlenje nakon pOSSIbility prakse.

Finansije za 2019. godinu

Prosleđena sredstva (Re-Granting / Pass-Through):

0,00

Donacije domaćih fondacija/udruženja:

0,00

Donacije kompanije:

1.101.000,00

Donacije pojedinca:

0,00

Donacije stranih fondacija/udruženja:

0,00

Donacije stranih vlada:

0,00

Ostale donacije:

0,00

Prihodi od države i lokalne samouprave:

3.500.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od članarina:

104.000,00

Programski prihodi:

0,00

Ostali prihodi:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 4.705.000,00
Komunalni troškovi:

0,00

Kapitalni troškovi: 429.000,00
Ekspertske usluge:

113.000,00

Programske aktivnosti:

825.000,00

Zaposleni po projektu (na određeno): 5
Putni troškovi:

300.000,00

Spoljni saradnici:

450.000,00

Troškovi kancelarije:

61.000,00

Troškovi PR-a:

200.000,00

UKUPNI RASHODI: 4.528.000,00

Finansije za 2018. godinu

Prosleđena sredstva (Re-Granting / Pass-Through):

0,00

Donacije domaćih fondacija/udruženja:

0,00

Donacije kompanije:

677.000,00

Donacije pojedinca:

0,00

Donacije stranih fondacija/udruženja:

0,00

Donacije stranih vlada:

0,00

Ostale donacije:

0,00

Prihodi od države i lokalne samouprave:

0,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od članarina:

60.000,00

Programski prihodi:

0,00

Ostali prihodi:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 737.000,00
Komunalni troškovi:

0,00

Kapitalni troškovi: 0,00
Ekspertske usluge:

40.000,00

Programske aktivnosti:

155.000,00

Zaposleni po projektu (na određeno): 2
Putni troškovi:

20.000,00

Spoljni saradnici:

87.000,00

Troškovi kancelarije:

50.000,00

Troškovi PR-a:

0,00

UKUPNI RASHODI: 536.000,00

Finansije za 2017. godinu

Donacije:

3.115.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od usluga:

0,00

Prihodi od članarina:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 3.115.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 0,00

Finansije za 2017. godinu

Prosleđena sredstva (Re-Granting / Pass-Through):

0,00

Donacije domaćih fondacija/udruženja:

0,00

Donacije kompanije:

3.115.000,00

Donacije pojedinca:

0,00

Donacije stranih fondacija/udruženja:

0,00

Donacije stranih vlada:

0,00

Ostale donacije:

0,00

Prihodi od države i lokalne samouprave:

0,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od članarina:

0,00

Programski prihodi:

0,00

Ostali prihodi:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 3.115.000,00
Komunalni troškovi:

0,00

Kapitalni troškovi: 323.000,00
Ekspertske usluge:

50.000,00

Programske aktivnosti:

1.801.000,00

Zaposleni po projektu (na određeno): 2
Putni troškovi:

70.000,00

Spoljni saradnici:

47.000,00

Troškovi kancelarije:

50.000,00

Troškovi PR-a:

300.000,00

UKUPNI RASHODI: 3.091.000,00

Finansije za 2016. godinu

Donacije:

1.095.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od usluga:

0,00

Prihodi od članarina:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 1.095.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 0,00