Program

Udruženje Građana Roma, Egipćana I Aškalija Bor

Prijavi netačnu informaciju

+381611996213

Bor

Opšti podaci

Godina osnivanja:

2015.

Forma registracije:

Udruženje

Matični broj:

28194170

Naziv delatnosti:

Delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja

Skraćeno ime:

REAB

Šifra delatnosti:

9499

PIB - poreski identifikacioni broj:

109373433

Program

Primarni cilj:

Razvoj mladih

Misija organizacije:

Da osnažimo mlade Rome, Egipćane i Aškalije da preuzmu odgovornost za svoje mesto u društvu kroz konstantnu edukaciju i podršku da sprovedu inicijative koje okupljaju zajednicu oko rešavanja glavnih problema i prepreka u inkluziji i ravnopravnosti.

Gde radimo: Bor
Polje rada / delatnost organizacije:

Zadovoljavamo potrebu mladih da se udruže sa drugim mladima i grade nešo pozitivno i korisno, potrebu za njihovim razvojem i napredovanjem sticanjem seta veština koje će im biti od velike koristi u odraslom dobu života kada će se susretati sa poslodavcima, fakultetima i drugim okolnostima koje će od njih zahtevati veštine komunikacije, odgovornost, posvećenost i rešavanje kompleksnih problema.

Sekundarni cilj:

Razvoj mladih

Konkretni rezultati organizacije u poslednje 3 godine:

Izgradili smo svoje kapacitete kao organizacija, postali smo veštiji u sprovođenju projekata u skladu sa potrebama zajednice. Povezali smo se za zajednicom zahvaljujući bliskoj saradnji i programima podrške koje smo sproveli. Povećali smo broj svojih članova kao i članova tima.

Ključne reči:

#ljudskamanjinskaprava #inkluzija #rodnaravnopravnost #kultura #romi #mladi #volonterizam

Ljudi

Ime osnivača/ice 1:

Marina Sinanović

Ime osnivača/ice 2:

Šefki Beriša

Ime osnivača/ice 3:

Mile Sinanović

Ime predsednika/ce (Upravnog) odbora:

Šefki Beriša

sinanovicmarina@gmail.com

Ime zakonskog zastupnika/ice:

Marina Sinanovic

Program Kultura

Ciljna grupa: Deca/mladi - iz manjinskih zajednica (molim specificirajte)
Trajanje u mesecima: 3 meseca
Lokacija sprovođenja programa: Bor
Navedite glavne donatore:

Gradska uprava Bor

Oblast delovanja: Umetnost, kultura i humanistika
Opis programa:

Svake godine udruženje sprovodi projekte iz oblasti kulture u Boru, radi promovisanja i očuvanja romske kulture i tradicije. Sproveli smo Romsko dramsko pozorište, Multi-kulturalni klub književnika i Romsku tradicionalnu muziku. Organizujemo manifestacije u zajednici i promovišemo zajedništvo kultura i bogatstvo raznolikosti.

Tri glavna konkretna rezultata programa:

Uključeni mladi Romi u organizovanje javnih događaja
Promocija romske kulture, tradicije i jezika
Pospešivanje razvoja talenata mladih umetnika i pružanje prilike da se umetnički izraze

Šta se promenilo za vaše korisnike zahvaljujući programu?:

Korisnici, šira zajednica kao i Romi imaju mogućnost da se uključe u programe kao publika ali i kao direktni učesnici gde mogu kvalitetno da provode vreme i da se povezuju. Većinsko stanovništvo uči o romskoj kulture pa se smanjiju predrasude o Romima.

Finansije za 2021. godinu

Prosleđena sredstva (Re-Granting / Pass-Through):

0,00

Donacije domaćih fondacija/udruženja:

0,00

Donacije kompanije:

0,00

Donacije pojedinca:

0,00

Donacije stranih fondacija/udruženja:

0,00

Donacije stranih vlada:

0,00

Ostale donacije:

0,00

Prihodi od države i lokalne samouprave:

0,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od članarina:

0,00

Programski prihodi:

0,00

Ostali prihodi:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 0,00
Komunalni troškovi:

0,00

Kapitalni troškovi: 0,00
Ekspertske usluge:

0,00

Programske aktivnosti:

0,00

Zaposleni po projektu (na određeno): 5
Putni troškovi:

0,00

Spoljni saradnici:

0,00

Troškovi kancelarije:

0,00

Troškovi PR-a:

0,00

UKUPNI RASHODI: 0,00

Finansije za 2020. godinu

Prosleđena sredstva (Re-Granting / Pass-Through):

0,00

Donacije domaćih fondacija/udruženja:

0,00

Donacije kompanije:

0,00

Donacije pojedinca:

20.000,00

Donacije stranih fondacija/udruženja:

0,00

Donacije stranih vlada:

0,00

Ostale donacije:

0,00

Prihodi od države i lokalne samouprave:

799.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od članarina:

0,00

Programski prihodi:

0,00

Ostali prihodi:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 819.000,00
Komunalni troškovi:

0,00

Kapitalni troškovi: 0,00
Ekspertske usluge:

0,00

Programske aktivnosti:

799.000,00

Zaposleni po projektu (na određeno): 5
Zaposleni po ugovoru o radu: 0,00
Putni troškovi:

0,00

Spoljni saradnici:

0,00

Troškovi kancelarije:

0,00

Troškovi PR-a:

0,00

UKUPNI RASHODI: 1.008.000,00