Program

Asocijacija za razvoj grada

Prijavi netačnu informaciju

+381642935876

Bor

Opšti podaci

Godina osnivanja:

2005.

Forma registracije:

Udruženje

Matični broj:

17627759

Naziv delatnosti:

Delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja

Skraćeno ime:

Asocijacija

Šifra delatnosti:

9499

PIB - poreski identifikacioni broj:

103870624

Program

Primarni cilj:

Unapređivanje zajednice, Izgradnja kapaciteta

Misija organizacije:

„Kreirati zdravu i progresivnu zajednicu, u kojoj svaki pojedinac dobija šansu za samoostvarivanjem kroz jednake mogućnosti za sve činioce društva radi unapređenja uslova i kvaliteta života.“

Gde radimo: Bor
Polje rada / delatnost organizacije:

Članovi Asocijacije svojim društvenim angažovanjem, stručnim znanjem, iskustvom, ugledom i idejama pomažu i podstiču sveukupni razvoj grada, doprinoseći unapređenju ekonomskog, socijalnog i kulturnog ambijenta.

Sekundarni cilj:

Opšte dobro, Društvena korist / Društveni benefit

Konkretni rezultati organizacije u poslednje 3 godine:

1. Osnivanje Debatnog kluba, gimnazija Bora Stanković Bor
2.

Ključne reči:

Održivi razvoj

Ljudi

Ime osnivača/ice 1:

Miodrag Milošević

Ime osnivača/ice 2:

Valentina Paunović

Ime osnivača/ice 3:

Suzana Radovanović

Ime predsednika/ce (Upravnog) odbora:

Goran Jakovljević

marijapesicbor@gmail.com

Ime zakonskog zastupnika/ice:

Marija Pešić

Ime člana/ice (Upravnog) odbora 1:

Miodrag Milošević

Ime člana/ice (Upravnog) odbora 2:

Miodrag Nedeljković

Program Omladinski rad

Ciljna grupa: Deca/mladi
Trajanje u mesecima: 12 meseci
Lokacija sprovođenja programa: Bor
Navedite glavne donatore:

Program malih donacija Ambasade SAD u Beogradu

Oblast delovanja: Razvoj mladih

Finansije za 2020. godinu

Prosleđena sredstva (Re-Granting / Pass-Through):

0,00

Donacije domaćih fondacija/udruženja:

0,00

Donacije kompanije:

0,00

Donacije pojedinca:

0,00

Donacije stranih fondacija/udruženja:

0,00

Donacije stranih vlada:

0,00

Ostale donacije:

0,00

Prihodi od države i lokalne samouprave:

0,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od članarina:

0,00

Programski prihodi:

0,00

Ostali prihodi:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 0,00
Komunalni troškovi:

0,00

Kapitalni troškovi: 0,00
Ekspertske usluge:

60.000,00

Programske aktivnosti:

0,00

Zaposleni po projektu (na određeno): 2
Zaposleni po ugovoru o radu: 0,00
Putni troškovi:

0,00

Spoljni saradnici:

0,00

Troškovi kancelarije:

15.000,00

Troškovi PR-a:

0,00

UKUPNI RASHODI: 75.000,00