Program

Kuća Za Nas

Prijavi netačnu informaciju

066127505

Ljuberađa

Opšti podaci

Godina osnivanja:

2019.

Forma registracije:

Udruženje

Matični broj:

28289588

Naziv delatnosti:

delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja

Skraćeno ime:

Kuća za nas

Šifra delatnosti:

9499

PIB - poreski identifikacioni broj:

111722542

Program

Primarni cilj:

Građanska prava, Socijalne akcije, Zagovaranje

Misija organizacije:

Poboljšanje položaja i podsticanje društvenog aktivizma osoba sa invaliditetom, a posebno žena iz ruralnih sredina

Gde radimo: Babušnica
Polje rada / delatnost organizacije:

Ekonomsko osnaživanje osoba sa invaliditetom, a posebno žena iz ruralnih sredina
Društveni aktivizam osoba sa invaliditetom, a posebno žena iz ruralnih sredina

Sekundarni cilj:

Zapošljivost, Radna pitanja

Konkretni rezultati organizacije u poslednje 3 godine:

Naša organizacija je skoro osnovana, te do sada nije samostalno sprovodila projekte, ali su svi njeni članovi aktivni u civilnom sektoru od 2016. godine, naročito na polju ekonomskog osnaživanja žena sa sela.

Ključne reči:

osobe sa invaliditetom, žene iz ruralnih sredina, zapošljivost, društveni aktivizam

Ljudi

Ime osnivača/ice 1:

Miljana Rančić

Ime osnivača/ice 2:

Jasmina Petrović

Ime osnivača/ice 3:

Biljana Dimitrijević

Ime predsednika/ce (Upravnog) odbora:

Miljana Rančić

roksanda84@gmail.com

Ime zakonskog zastupnika/ice:

Miljana Rančić

Ime člana/ice (Upravnog) odbora 1:

Jasmina Petrović

Ime člana/ice (Upravnog) odbora 2:

Biljana Dimitrijević

Program Poboljšanje položaja i podsticanje društvenog aktivizma osoba sa invaliditetom, a posebno žena iz ruralnih sredina

Ciljna grupa: Mešovito (molim vas specificirajte)
Lokacija sprovođenja programa: Babušnica
Navedite glavne donatore:

/

Oblast delovanja: Građanska prava, Socijalne akcije, Zagovaranje
Opis programa:

Mi smo novoosnovana grupa”KUĆA ZA NAS” nastala iz potrebe da se promeni položaj osoba sa invaliditetom u opštini Babušnica. Postojanje predrasuda, nedostatak prilagođenih radnih mesta, loš pristup zgradama pojedinih ustanova, nepostojanje adekvatnog prevoza iz udaljenih i nepristupačnih sela, nedostatak razumevanja okoline su ono sa čime se pripadnici ove osetljive grupe bore svakodnevno. Mi imamo želju, volju i ideje kako da to promenimo.Radićemo na unapređenju položaja i povećanju uključenosti u aktivnosti lokalne zajednice osoba sa invaliditetom, a posebno žena iz ruralnih sredina, kroz :
- Ekonomsko osnaživanje kroz povećanje njihove zapošljivosti
- Eliminaciju svih oblika nasilja i diskriminacije
- Stvaranje uslova za ravnopravno uključivanje osoba s invaliditetom u sve sfere društvenog života
- Promenu svesti okruženja o položaju, pravima i zaštiti osoba s invaliditetom, posebno žena iz ruralnih sredina

Finansije za 2019. godinu

Prosleđena sredstva (Re-Granting / Pass-Through):

0,00

Donacije domaćih fondacija/udruženja:

0,00

Donacije kompanije:

0,00

Donacije pojedinca:

0,00

Donacije stranih fondacija/udruženja:

0,00

Donacije stranih vlada:

0,00

Ostale donacije:

0,00

Prihodi od države i lokalne samouprave:

0,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od članarina:

0,00

Programski prihodi:

0,00

Ostali prihodi:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 0,00
Komunalni troškovi:

0,00

Kapitalni troškovi: 0,00
Ekspertske usluge:

0,00

Programske aktivnosti:

0,00

Putni troškovi:

0,00

Spoljni saradnici:

0,00

Troškovi kancelarije:

0,00

Troškovi PR-a:

0,00

UKUPNI RASHODI: 0,00