Program

Element

Prijavi netačnu informaciju

0641254122

Beograd

Opšti podaci

Godina osnivanja:

2008.

Forma registracije:

Udruženje

Matični broj:

17738003

Naziv delatnosti:

Delatnost ostalih udruženja na bazi učlanjenja

Skraćeno ime:

Element

Šifra delatnosti:

9499

PIB - poreski identifikacioni broj:

105761675

Program

Primarni cilj:

Rekreacija, Sport, Slobodno vreme, Atletika

Misija organizacije:

Mi smo porodica usmerena ka jednoj ideji – Uključivanju što šireg segmenta društva u sport, rekreaciju i zdrave načine života.
Udruženje građana ELEMENT je nevladina, humanitarna i neprofitna organizacija. Od 2008. godine pomoću portala BesplatanSport.com promovisali smo preko 1000 besplatnih sportskih aktivnosti sa teritorije Republike Srbije, a u saradnji sa sportskim klubovima organizovali preko 500. Našim besplatnim programima tokom 12 godina priključilo se oko 5.000 korisnika.

Gde radimo: Srbija (na nivou cele države)
Polje rada / delatnost organizacije:

Zаštitа, očuvаnje i promocijа zdrаvljа stаnovništvа u celini, ili pojedinih populаcionih grupаcijа ili pojedinih lokаlnih zаjednicа (što sve podrаzumevа termin „JAVNO ZDRAVLJE“, kroz reаlizаciju određenih аktivnosti u okvirima fizičke aktivnosti i sporta.

Sekundarni cilj:

Zdravlje - opšte i rehabilitaciono

Konkretni rezultati organizacije u poslednje 3 godine:

Jedini projekat koji je naše udruženje sprovodilo je izrada i održavanje portala BesplatanSport.com Od osnivanja (2008. godine) pomoću portala promovisali smo preko 1000 besplatnih sportskih aktivnosti sa teritorije Republike Srbije, a u saradnji sa sportskim klubovima organizovali preko 500. Našim besplatnim programima tokom 12 godina priključilo se oko 5.000 korisnika. Posebno smo ponosni na saradnju sa upravom grada Beograda koja nam je izašla u susret i za potrebe organizovanja besplatnih sportskih aktivnosti dodelila lokal na korišćenje.

Ključne reči:

#sport #element #besplatansport #sportzasve

Ljudi

bulvaj@gmail.com

Ime zakonskog zastupnika/ice:

Slobodan Jovanovic

Program Portal BesplatanSport.com

Ciljna grupa: Deca/mladi - opšte
Trajanje u mesecima: 144
Lokacija sprovođenja programa: Srbija (na nivou cele države)
Navedite glavne donatore:

Početnu fazu projekta finansiralo je Ministarstvo omladine i sporta 2009. godine

Oblast delovanja: Rekreacija, Sport, Slobodno vreme, Atletika
Opis programa:

Organizacija „ELEMENT“ je pokrenula dugoročni projekat sa ciljem da se javnosti pružaju informacije o svim besplatnim sportsko rekreativnim sadržajima koji postoje u našoj državi, kao i da u saradnji sa zainteresovanim sportskim savezima aktivno učestvujemo u organizovanju istih.
Kako ovakve (besplatne) aktivnosti uveliko postoje (ali ne i medij koji ih sve prikazuje i promoviše) smatramo da bi bilo korisno predstaviti ih na jednom specijalizovanom veb portalu koji bi se dalje reklamirao u medijima. Takođe, akcenat bi bio na aktivnostima „alternativnih“ (kod nas malo popularnih, novih...) ali i svih ostalih sportova kojima je evidento potrebna pomoć u reklamiranju i popularisanju.
Bilo bi to prvi put da se u Srbiji na ovakav način predstave sportski klubovi i organizacije.

Tri glavna konkretna rezultata programa:

1. Bolja informisanost javnosti o besplatnim sportsko rekreativnim sadržajima
2. Bolja „vidljivost“ ponude besplatnih sportsko rekreativnih sadržaja
3. Veće angažovanje sportskih organizacija (slubova, saveza...) da samostalno organizuju besplatne sportsko rekreativne sadržaje.

Šta se promenilo za vaše korisnike zahvaljujući programu?:

Korisnici su bili bolje informisani o besplatnim sadržajima, a organizatori su bili izuzetno zadovoljni jer su mesečne besplatne akcije koje organizuju bile mnogo bolje posećene. Ovo je dalje vodilo i većem broju dece koji je nakon završenog besplatnog perioda nastavljao da trenira pod "komercijalnim uslovima".

twitter: https://twitter.com/BesplatanSport