Program

Udruženje "OMLADINSKI CENTAR CK13"

Prijavi netačnu informaciju

+381214737601

Novi Sad

Opšti podaci

Godina osnivanja:

2011.

Forma registracije:

Udruženje

Matični broj:

28046677

Naziv delatnosti:

Delatnost ostalih udruženja na bazi učlanjenja

Skraćeno ime:

CK13

Šifra delatnosti:

9499

PIB - poreski identifikacioni broj:

107083911

Program

Primarni cilj:

Opšte dobro, Društvena korist / Društveni benefit

Misija organizacije:

Udruženje građana "Omladinski centar CK13" je polivalentni društveno-kulturni centar namenjen podsticanju samoorganizovanja i društvenog angažmana mladih, ali i drugih generacija, organizujući programe i sadržaje iz oblasti kulture, umetnosti i politike, i pružajući prostornu-logističku podršku drugim organizacijama i inicijativima u Novom Sadu, a i šire.

Centar pruža alternativu institucionalnom vakuumu u pogledu razvoja i održivosti nezavisnih i javnih prostora i promoviše vrednosti antifašizma, solidarnosti, ravnopravnosti, altruizma, pluralizma, kritičnosti, samoorganizovanosti, odgovornosti i otvorenosti.

Gde radimo: Grad Novi Sad
Polje rada / delatnost organizacije:

Omladinski rad, ljudska prava, zaštita životne sredine i dobrobiti životinja,
kultura i umetnost

Sekundarni cilj:

Razvoj mladih

Konkretni rezultati organizacije u poslednje 3 godine:

- Učešće u inicijativi "Ne damo Livadicu!"
- Tribinski i seminarski program "Svakodnevno je političko"
- Organizacija regionalnog "Festivala samoorganizovanja"
- Organizacija regionalnih konferencija "Specijalni rat" i "O čemu i zašto brinemo?"
- Pokretanje Kuhinje solidarnosti NS

Ključne reči:

#Aktivizam #Kultura #Umetnost #Politika #Feminizam #Antifašizam

Ljudi

Ime osnivača/ice 1:

Ozren Lazić

Ime osnivača/ice 2:

Višnja Šijačić

Ime osnivača/ice 3:

Jelena Tipšin

Ime predsednika/ce (Upravnog) odbora:

Ozren Lazić

djordje@ck13.org

Ime zakonskog zastupnika/ice:

Đorđe Majstorović

Ime člana/ice (Upravnog) odbora 1:

Đorđe Majstorović

Ime člana/ice (Upravnog) odbora 2:

Borislav Prodanović

Program Svakodnevno je političko

Ciljna grupa: Građani
Trajanje u mesecima: 3 godine
Lokacija sprovođenja programa: Grad Novi Sad
Navedite glavne donatore:

National Endowment for Democracy (NED); Fondacija za otvoreno društvo, Srbija

Oblast delovanja: Građanska prava, Socijalne akcije, Zagovaranje
Opis programa:

Cilj projekta “Svakodnevno je političko” je obezbeđivanje javnog prostora za istrajnu aktualizaciju društvenih problema kroz komplementarne programe javne reči (javne tribine “Svakodnevno je političko”), neformalnog obrazovanja (“Seminar alternativnih politika”) i regionalnog “Festivala samoorganizovanja”, koji predstavljaju direktan kritički i aktivistički odgovor na aktuelna politički pregnantna dešavanja u Srbiji koje karakteriše latentni ili manifestni ekstremizam.

Kritička premisa projekta je da su nasilje i ekstremizam silom trajnih posledica konfliktne prošlosti ostali duboko ugrađeni u strukturu svakodnevice građana Srbije, dok je sama svakodnevica suštinski depolitizovana, u smislu da se o društvenoj stvarnosti ne misli kritički i analitički već nekritički i predrasudno. Nasilje danas čak biva normalizovano u zvaničnom političkom diskursu Srbije i u dominantnoj medijskoj predstavi gde je njegova pojava vulgarizovana u oblik društvenog i političkog spektakla. Pri takvom stanju stvari, razni ekstremizmi postaju „operativni“ kao oblici zadovoljenja potreba i interesa određenih pojedinaca i grupa. Mladi u tom kontekstu predstavljaju najkritičniju kategoriju društva budući da se kroz njihova opredeljenja i prakse najčvršće i najtrajnije reprodukuje struktura svakodnevice.

Projekat “Svakodnevno je političko” nastoji da na ovakvo stanje odgovori programom kontinuirane repolitizacije i demokratizacije društvene svakodnevice u smeru izgradnje istrajne alternative svakodnevici impregniranoj nasiljem i ekstremizmom.

Tri glavna konkretna rezultata programa:

- Podizanje svesti u javnosti i politička artikulacija o bitnim društvenim pitanjima
- Osnaženi mladi ljudi kroz neformanu edukaciju serijalom seminara alternativnih politika
- Štampano izdanje "Glasilo CK13"

Šta se promenilo za vaše korisnike zahvaljujući programu?:

Korisnici su zahvaljujući ovom programu informisani, međusobno se umrežavaju i započinju saradnje u ovom polju delovanja.

Program Svakodnevno je političko

Ciljna grupa: Deca/mladi - bez roditeljskog staranja
Trajanje u mesecima: Od oktobra 2018. godine
Lokacija sprovođenja programa: Grad Novi Sad
Navedite glavne donatore:

Fondacija za otvoreno društvo, Srbija i Nacionalna zadužbina za demokratiju (NED), USA

Oblast delovanja: Građanska prava, Socijalne akcije, Zagovaranje
Opis programa:

Cilj projekta “Svakodnevno je političko” je obezbeđivanje javnog prostora za istrajnu aktualizaciju društvenih problema kroz komplementarne programe javne reči (javne tribine “Svakodnevno je političko”), neformalnog obrazovanja (“Seminar alternativnih politika”) i regionalnog “Festivala samoorganizovanja”, koji predstavljaju direktan kritički i aktivistički odgovor na aktuelna politički pregnantna dešavanja u Srbiji koje karakteriše latentni ili manifestni ekstremizam.

Kritička premisa projekta je da su nasilje i ekstremizam silom trajnih posledica konfliktne prošlosti ostali duboko ugrađeni u strukturu svakodnevice građana Srbije, dok je sama svakodnevica suštinski depolitizovana, u smislu da se o društvenoj stvarnosti ne misli kritički i analitički već nekritički i predrasudno. Nasilje danas čak biva normalizovano u zvaničnom političkom diskursu Srbije i u dominantnoj medijskoj predstavi gde je njegova pojava vulgarizovana u oblik društvenog i političkog spektakla. Pri takvom stanju stvari, razni ekstremizmi postaju „operativni“ kao oblici zadovoljenja potreba i interesa određenih pojedinaca i grupa. Mladi u tom kontekstu predstavljaju najkritičniju kategoriju društva budući da se kroz njihova opredeljenja i prakse najčvršće i najtrajnije reprodukuje struktura svakodnevice.

Projekat “Svakodnevno je političko” nastoji da na ovakvo stanje odgovori programom kontinuirane repolitizacije i demokratizacije društvene svakodnevice u smeru izgradnje istrajne alternative svakodnevici impregniranoj nasiljem i ekstremizmom.

Tri glavna konkretna rezultata programa:

- Podizanje svesti i politička artikulacija društvenih pitanja i problema
- Osnaženi mladi ljudi kroz neformano obrazovanje (seminare alternativnih politika)
- Izdanje "Glasilo CK13"

Šta se promenilo za vaše korisnike zahvaljujući programu?:

Korisnici su zahvaljujući ovom programu informisani, međusobno povezani i osnaženi za saradnju i organizovanje u ovom polju delovanja.

Finansije za 2020. godinu

Prosleđena sredstva (Re-Granting / Pass-Through):

0,00

Donacije domaćih fondacija/udruženja:

2.321.490,50

Donacije kompanije:

0,00

Donacije pojedinca:

370.277,00

Donacije stranih fondacija/udruženja:

8.749.827,50

Donacije stranih vlada:

1.388.910,00

Ostale donacije:

0,00

Prihodi od države i lokalne samouprave:

1.695.496,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od članarina:

0,00

Programski prihodi:

1.496.000,00

Ostali prihodi:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 16.022.001,00
Komunalni troškovi:

0,00

Kapitalni troškovi: 0,00
Ekspertske usluge:

0,00

Programske aktivnosti:

0,00

Zaposleni po ugovoru o radu: 6
Putni troškovi:

0,00

Spoljni saradnici:

0,00

Troškovi kancelarije:

0,00

Troškovi PR-a:

0,00

UKUPNI RASHODI: 408.000,00

Finansije za 2017. godinu

Donacije:

7.675.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

14.000,00

Prihodi od usluga:

2.510.000,00

Prihodi od članarina:

1.094.000,00

UKUPNI PRIHODI: 11.279.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 6

Finansije za 2016. godinu

Donacije:

6.499.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

38.000,00

Prihodi od usluga:

2.263.000,00

Prihodi od članarina:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 8.762.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 6