Program

Merhamet Sandžak

Prijavi netačnu informaciju

020331960

Novi Pazar

Opšti podaci

Godina osnivanja:

1991.

Forma registracije:

Udruženje

Matični broj:

06255736

Naziv delatnosti:

Delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja

Skraćeno ime:

MHD "Merhamet-Sandžak"

Šifra delatnosti:

9499

PIB - poreski identifikacioni broj:

100743394

Program

Primarni cilj:

Opšte dobro, Društvena korist / Društveni benefit

Misija organizacije:

- Poboljšanje kvaliteta života marginalizovanih grupa u urbanim i ruralnim područjima kroz edukaciju za razvoj navika i veština i otvaranje mogućnosti za izražavanje individualnih potencijala
- Organizovanje i pružanje humanitarne pomoći i podrške socijalno ugroženim grupama s akcentom na žene i jednoroditeljske porodice
- Doprinos društvenom razvoju kroz zagovaranje i poboljšanje ženskih prava
- Jačanje ljudskih resursa i kapaciteta udruženja uz posebnu podršku različitim oblicima formalnog i neformalnog obrazovanja
- Poboljšanje zapošljavanja, ekonomsko osnaživanje i razvoj industrije i društva

Gde radimo: Novi Pazar
Polje rada / delatnost organizacije:

Merhamet se više od 30 godina bavi humanitarnim radom koji je svoj put od direktne humanitarne podrške pretvorio u rad na razvojnim projektima socijalno inkluzivnog karaktera koji podrazumevaju poboljšanje uslova života marginalizovanih grupa u zajednici.

Sekundarni cilj:

Unapređivanje zajednice, Izgradnja kapaciteta

Konkretni rezultati organizacije u poslednje 3 godine:

- Poboljšan kvaliteta života povratnika po sporazumu o readmisiji, Roma i IRL kroz edukaciju za razvoj navika i veština i otvaranje mogućnosti za izražavanje individualnih potencijala (više od 50 obuka na teme digitalne kompetencije, zdravstveno-higijenski treninzi, prevencija maloletničkih brakova, obuke za samozapošljavanje i zapošljavanje kod poznatog poslodavca, mentorstva za pisanje biznis planova, prekvalifikacije i dokvalifikacije)
- Organizovanje i pružanje humanitarne pomoći i podrške socijalno ugroženim grupama s akcentom na žene i jednoroditeljske porodice (mesečna podela 100 humanitarnih paketa ugroženim porodicama sa teritorije Novog Pazara, Tutina, Sjenice)
- Doprinos društvenom razvoju kroz zagovaranje ravnomernog razvoja - jačanje ruralnih zajednica kroz agrikulturne programe (podela 6 grantova u vrednosti od 3000 evra sa PDV-om malinarima)
- Oko 1900 dece koji dolaze iz povratničkih porodica osnaženo kroz psihosocijalne radionice koje su bile kreativnog i obrazovnog karaktera, kao dopuna školskom gradivu i njihovoj potpunoj reintegraciji u društvo

Ključne reči:

humanitarni rad; socijalna inkluzija; osnaživanje marginalizovanih grupa; edukacija; unapređivanje zajednice

Ljudi

Ime osnivača/ice 1:

Mahmut Mumdžić

Ime osnivača/ice 2:

Sabaheta Ikić

Ime osnivača/ice 3:

Ramo Ramović

Ime predsednika/ce (Upravnog) odbora:

Jasmina Nušević

ismetsuljovic@gmail.com

Ime zakonskog zastupnika/ice:

Ismet Suljović

Ime člana/ice (Upravnog) odbora 1:

Almir Ćosović

Ime člana/ice (Upravnog) odbora 2:

Albina Ujkanović

Program „Novi Pazar za bolje uslove života interno raseljenih lica i povratnika“

Ciljna grupa: Odrasli
Trajanje u mesecima: 24 meseca
Lokacija sprovođenja programa: Novi Pazar
Navedite glavne donatore:

Evropska Unija, SKGO, Delgacije EU u Srbiji, GIZ, BMZ, ADA, SwissPro, UNOPS, USAID

Oblast delovanja: Unapređivanje zajednice, Izgradnja kapaciteta
Opis programa:

Projekat „Novi Pazar za bolje uslove života interno raseljenih lica i povratnika“ imao je za cilj da pruži direktan i koherentan odgovor na nerešene stambene i ekonomske potrebe interno raseljenih lica i povratnika na osnovu Sporazuma o readmisiji i predstavlja direktan odgovor na migrantsku krizu 2016-2020.
Akcija se sastojala iz dve komponente: stambeno rešenje za raseljena lica i povratnike obezbeđivanjem paketa građevinskog materijala i montažnih kuća, a druga komponenta je obuhvatala grantove za samozapošljavanje za interno raseljena lica i povratnike.

Tri glavna konkretna rezultata programa:

-Izgradnjom montažnih kuća za 8 korisničkih porodica obezbeđena su trajna stambena rešenja;
- Obezbeđeno trajno stambeno rešenje za 9 korisničkih porodica kroz podelu paketa građevinskog materijala;
• 14 korisnika je dobilo grant za ostvarivanje prihoda za podršku u start-up biznisu

Šta se promenilo za vaše korisnike zahvaljujući programu?:

Ovo je samo jedan u nizu programa koje Merhamet sprovodi, a koji su usmereni ka osnaživanju ranjivih grupa u zajednici. Kroz program, korisnici su rešili svoja stambena pitanja i dobili mogućnost za zapošljavanje, te time osigurali svoj budući životni standard.

Finansije za 2020. godinu

Prosleđena sredstva (Re-Granting / Pass-Through):

0,00

Donacije domaćih fondacija/udruženja:

0,00

Donacije kompanije:

0,00

Donacije pojedinca:

1000.00

Donacije stranih fondacija/udruženja:

9.454.000,00

Donacije stranih vlada:

10.500.000,00

Ostale donacije:

0,00

Prihodi od države i lokalne samouprave:

0,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od članarina:

0,00

Programski prihodi:

0,00

Ostali prihodi:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 19.955.000,00
Komunalni troškovi:

300.000,00

Kapitalni troškovi: 0,00
Ekspertske usluge:

0,00

Programske aktivnosti:

0,00

Zaposleni po projektu (na određeno): 101
Zaposleni po ugovoru o radu: 4
Putni troškovi:

0,00

Spoljni saradnici:

0,00

Troškovi kancelarije:

850.000,00

Troškovi PR-a:

0,00

UKUPNI RASHODI: 16.680.000,00

Finansije za 2017. godinu

Donacije:

4.196.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

5.000,00

Prihodi od usluga:

0,00

Prihodi od članarina:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 4.196.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 4

Finansije za 2016. godinu

Donacije:

6.661.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

78.000,00

Prihodi od usluga:

0,00

Prihodi od članarina:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 6.661.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 3

Finansije za 2014. godinu

Donacije:

2.953.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od usluga:

0,00

Prihodi od članarina:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 2.953.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 2