Program

Zajednička akcija bloka 70 i 70a

Prijavi netačnu informaciju
Beograd

Opšti podaci

Godina osnivanja:

2021.

Forma registracije:

Udruženje

Matični broj:

28318464

Naziv delatnosti:

Delatnost ostalih organizacija

Skraćeno ime:

Zajednička Akcija

Šifra delatnosti:

9499

PIB - poreski identifikacioni broj:

112373472

Program

Primarni cilj:

Unapređivanje zajednice, Izgradnja kapaciteta

Misija organizacije:

Unapređenje kvaliteta života građana blokova 70 i 70a i šire.

Polje rada / delatnost organizacije:

Ekologija i urbanizam su nam glavna polja delovanja. Rado se bavimo i kulturnim projektima, planiramo edukativni rad sa decom na polju ekološkog obrazovanja, pružamo podršku humanitarnim projektima itd

Sekundarni cilj:

Zaštita životne sredine, Pejzažno uređenje

Konkretni rezultati organizacije u poslednje 3 godine:

Peticija sa 7750 fizičkih potpisa protiv gradnje mosta i javnih garaža u ul. O. brigada
Sadnja 600 sadnica tokom 2020-2021 i njihovo održavanje tokom 2021
Saradnja sa brojnim gradskim institucijama (Gradsko Zelenilo, Gradska Čistoća, Urb. zavod, Gradski sekretirijati itd) na pitanjima unapređenja i urbanizma
Projekti Zelenih koridora Beograda i Garaže B70/70a su prezentovani gradskim institucijama i službama
Desetine gostovanja i priloga po medijima od jutarnjih programa svih velikih televizija do RTS Šarenice

Ključne reči:

ekologija, urbanizam, održivi razvoj, pošumljavanje i ozelenjavanje, akcije čišćenja, kultura

Ljudi

aleksandra.z@zajednicka-akcija.org

Ime zakonskog zastupnika/ice:

Aleksandra Živojinović

Finansije za 2021. godinu

Prosleđena sredstva (Re-Granting / Pass-Through):

0,00

Donacije domaćih fondacija/udruženja:

0,00

Donacije kompanije:

0,00

Donacije pojedinca:

20.000,00

Donacije stranih fondacija/udruženja:

0,00

Donacije stranih vlada:

0,00

Ostale donacije:

0,00

Prihodi od države i lokalne samouprave:

0,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od članarina:

14.000,00

Programski prihodi:

0,00

Ostali prihodi:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 34.000,00
Komunalni troškovi:

0,00

Kapitalni troškovi: 0,00
Ekspertske usluge:

0,00

Programske aktivnosti:

0,00

Zaposleni po projektu (na određeno): 0,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 0,00
Putni troškovi:

0,00

Spoljni saradnici:

0,00

Troškovi kancelarije:

0,00

Troškovi PR-a:

0,00

UKUPNI RASHODI: 0,00
twitter: https://twitter.com/70_blok