Program

Srpski filantropski forum

Prijavi netačnu informaciju

0641993114

Beograd

Opšti podaci

Godina osnivanja:

2017.

Forma registracije:

Udruženje

Matični broj:

28231644

Naziv delatnosti:

delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja

Skraćeno ime:

SFF

Šifra delatnosti:

9499

PIB - poreski identifikacioni broj:

110075688

Program

Primarni cilj:

Filantropija, Volonterizam i Dodela donacija

Misija organizacije:

Srpski filantropski forum je platforma za kompanije, organizacije i pojedince, lidere ulaganja u bolje društvo u Srbiji. Zajedno inspirišemo strateške pristupe investiranju u društvo, kreiramo okruženje koje stimuliše davanje i promovišemo filantropiju kao društvenu vrednost.
SRPSKI FILANTROPSKI FORUM – MOĆ ZAJEDNIČKOG ULAGANJA U OPŠTE DOBRO

Polje rada / delatnost organizacije:

Srpski filantropski forum inspiriše strateške pristupe investiranju u društvo, kreiramo okruženje koje stimuliše davanje i promovišemo filantropiju kao društvenu vrednost.

Sekundarni cilj:

Opšte dobro, Društvena korist / Društveni benefit

Konkretni rezultati organizacije u poslednje 3 godine:

- U septembru 2021. godine otvoren je Nacionalni prevodilački centar za znakovni jezik sa video relej servisom, prvi u Srbiji koji je dostupan 24 sata, 7 dana u nedelji. Pokretanjem centra više od 70.000 gluvih i nagluvih ljudi, kao i članova njihovih porodica od sada mogu da koriste jedinstveni servis prevođenja, sa i na znakovni jezik.
Otvaranje je omogućeno zahvaljujući donaciji kompanije JTI koja je donirala iznos od 16,2 miliona dinara za pokretanje centra i prvu godinu rada

- Četvrti po redu Nacionalni dan davanja obeležen je 9. oktobra 2021. godine pod sloganom „Spasimo hranu, spasimo humanost“ i bio je posvećen donacijama hrane.
Tokom kampanje „Spasimo hranu, spasimo humanost“ i Nacionalnog dana davanja Srpski filantropski forum i Koalicija za dobročinstvo su dobili podršku od više od 35 kompanija i na hiljade građana koji su udružili snage u promociji smanjivanja bacanja hrane i prikupljanju donacija hrane za najugroženije sugrađane širom Srbije. Ukupno je prikupljeno donacija, u novcu i u hrani, u vrednosti od 13.625.078 dinara, to jest 69.717 kilograma hrane.

- Srpski filantropski forum je aktivan član organizacije Philea koja je krajem prošle godine nastala spajanjem Evropske mreže fondacija i donatora (DAFNE) i European Foundation Centre (EFC). Učešćem u aktivnostima i razmeni iskustava i znanja, Srpski filantropski forum je prepoznat kao značajan akter evropske filantropske mreže.

- Srpski filantropski forum je od početka krize izazvane pandemijom Covid-19 prepoznat kao relevantan posrednik između potreba zdravstvenih institucija i donatora. Uz uključivanje i aktiviranje članstva, ali i čitave filantropske zajednice, od marta 2020. godine prikupljeno je blizu 200 miliona dinara u novcu i preko 10 miliona dinara u robi za podršku zdravstvenom sistemu Republike Srbije.

Ključne reči:

filantropija, dobročinstvo

Ljudi

Ime predsednika/ce (Upravnog) odbora:

Miloš Paunović

Ime zakonskog zastupnika/ice:

Veran Matić

Finansije za 2021. godinu

Prosleđena sredstva (Re-Granting / Pass-Through):

70.000,00

Donacije domaćih fondacija/udruženja:

538.794,00

Donacije kompanije:

1.634.582,10

Donacije pojedinca:

80.748,14

Donacije stranih fondacija/udruženja:

0,00

Donacije stranih vlada:

4.618.447,41

Ostale donacije:

0,00

Prihodi od države i lokalne samouprave:

0,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od članarina:

1.003.000,00

Programski prihodi:

0,00

Ostali prihodi:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 7.945.571,70
Komunalni troškovi:

0,00

Kapitalni troškovi: 0,00
Ekspertske usluge:

82.307,32

Programske aktivnosti:

1.253.025,60

Zaposleni po projektu (na određeno): 0,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 2
Putni troškovi:

0,00

Spoljni saradnici:

144.155,55

Troškovi kancelarije:

29.406,81

Troškovi PR-a:

0,00

UKUPNI RASHODI: 5.302.895,30