Program

TELOK

Prijavi netačnu informaciju

0677373111

Kragujevac

Opšti podaci

Godina osnivanja:

2021.

Forma registracije:

Udruženje

Matični broj:

28320558

Naziv delatnosti:

Delatnost ostalih orhanizacija na bazi učlanjenja

Skraćeno ime:

TELOK

Šifra delatnosti:

9499

PIB - poreski identifikacioni broj:

112413955

Program

Primarni cilj:

Umetnost, kultura i humanistika

Misija organizacije:

TELOK je osnovan u martu 2021. godine sa idejom da obuhvati umetnost,kulturu i obrazovanje kao oblasti za profesionalno formiranje talentovanih i stručno usmerenih srednjoškolaca i studenata.

Potreba za osnivanjem TELOK-a proistekla je iz činjenice da na našim prostorima zvanično ne postoji ni jedan oblik organizovanog delovanja uspostavljenog u ovoj formi. Na osnovu toga, kroz lična iskustva i razmenu mišljenja, inicijativu za osnivanje TELOK-a pokrenuli su redovni profesor Filološko-umetničkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu na katedri za klavir mr Violeta Šarenac i student osnovnih akdemskih studija na odseku za Muzičku Umetnost katedre za muziku u medijima Stefan Milivojević.

Aktivnost TELOK-a i ostvarenje cilja su počeli samim otvaranjem udruženja jer je baš tad, pre godinu dana otvoren prvi ciklus besplatnih konsultacija za upis na osnovne i master akademske studije. Prvi ciklus je završen vrlo uspešno, a u isto vreme TELOK je počeo da se bavi organizovanjem koncerata i promocijom mladih umetnika kao samostalnih muzičkih izvođača koji zaslužuju poštovanje publike.

TELOK u okviru svog poslovanja ima i omladinu kojom rukovodi predsednik omladine Lazar Živadinović uz pomoć svojih saradnika i članova.

U dosadašnjem periodu TELOK kreira i realizuje veliki broj projekata iz oblasti kulture, umetnosti muzike i obrazovanja. TELOK je u svojoj prvoj godini poslovanja sklopio značajne saradnje sa republičkim i lokalnim telima koja deluju u istim oblastima kao i TELOK.

U junu 2021. godine otvara portal “Telo Kulture” koji u aprilu mesecu 2022. godine prerasta u stručni časopis iz oblasti kulture, umetnosti i obrazovanja.

Manifestacije koje je organizovao TELOK bile su veoma posećene, što nam je samo pokazalo da pored muzički obrazovanih ljudi, u našem gradu ima i veliki broj zainteresovanih za nešto sasvim novo i interesantno.

Polje rada / delatnost organizacije:

Delatnosti Udruženja TELOK su umetnost, kultura i obrazovanje. Udruženje realizuje veliki broj koncerata, projekata, humanitarnih akcija, tribina, promocija, a to sve da bi razvili i podstakli mlade i obrazovane ljude da ostvare svoje ciljeve.

Sekundarni cilj:

Edukativne institucije

Konkretni rezultati organizacije u poslednje 3 godine:

1. Konsultacije (Besplatne pripreme za upis na osvnove/master akademske studije iz umetničkih oblasti)
Od otvaranja prvih konsulatacija pa sve do danas ukupno je prijavljeno 303 kandidata, od kojih je prihvaceno 81. Kandidati su dobili besplatnu pripremnu nastavu, a čak njih 78 je uspešno upisala željeni fakultet.

2. Festival "KULLTURA" (Festival koji je imao devet značajnih događaja, a koji je predstavljao konkretat povratak umetničkog životo pre pandemija COVID-19, a u kojem su se održali koncerti, predavanja i promocije Erasmus i Ceepus programa)

3. Internacionalni festival "The Heart of Serbia" (festival namenjen muzičarima)
U okviru festivala održano je 38 događaja koji su bili veoma posećeni.
- Takmičenja ( solo pevanje, kamerna muzika, mjuzikl pop i rok kao i etno/tradicionalno pevanje)
- Mesterclass (masterclass-ove su održali najpriznatiji evropski profesori i fonijatri)
- Opera "Na Uranku"
- Mjuzikl "Veselo devojačko veče"
I drugi koncerti

Festival je posetio veliki broj ljudi iz Srbije, Hrvatske, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Mađarske, Češke, Slovačke, Kine, Bugarske itd.

4. Festival "Mladi Svuda"
- Festival koji je okupio 12 mladih umetnika koji su nekada nastupali kao deca u Kragujevcu, a danas su svetski umetnici. Ovaj festival je prisetio kragujevačku publiku na sve mlade i talentovane izvođače, a izvođače na izvanrednu publiku koja ih i dan danas čeka i raduje se njihovom nastupu.

5. Portal i Časopis "TELO KULTURE"
- U junu 2021. godine otvoren je portal "TELO KULTURE" koji je u aprilu 2022. godine postao jedini stručni časopis u kragujevcu iz oblasti umetnosti, kulture i obrazovanja.
- U okviru portala objavljeno je preko 550 članaka, dok je časopis u mesečnom formatu i izlazi svakog 1. u mesecu
- Portal i časopis TELO KULTURE prema guglovoj analitici posetilo je više od 170 hiljada uniqe posletilaca, dok ukupan broj posleta beleži 1.876.251 (21. jul 2022. godine)

Ključne reči:

Umetnost, Kultura, Obrazovanje,

Ljudi

Ime osnivača/ice 1:

Stefan Milivojević

Ime osnivača/ice 2:

Violeta Šarenac

Ime osnivača/ice 3:

Danica Konatar

Ime predsednika/ce (Upravnog) odbora:

Stefan Milivojević

stefan@telok.org.rs

Ime zakonskog zastupnika/ice:

Stefan Milivojevic

Ime člana/ice (Upravnog) odbora 1:

Violeta Šarenac

Ime člana/ice (Upravnog) odbora 2:

Lazar Živadinović