Program

Prijatelji dece Srbije

Prijavi netačnu informaciju

+381113343135

Beograd-Savski Venac

Opšti podaci

Godina osnivanja:

1990.

Forma registracije:

Udruženje

Matični broj:

07010931

Naziv delatnosti:

Delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja

Skraćeno ime:

PDS

Šifra delatnosti:

9499

PIB - poreski identifikacioni broj:

100039751

Program

Primarni cilj:

Građanska prava, Socijalne akcije, Zagovaranje

Misija organizacije:

Unapređivanje zaštite, promocije i ostvarenja prava deteta u Republici Srbiji, stvaranje uslova za bezbedno i srećno detinjstvo, život u sigurnom, podržavajućem i inkluzivnom porodičnom i društvenom okruženju za
svako dete.

Polje rada / delatnost organizacije:

Ljudska prava -prava dece i mladih

Sekundarni cilj:

Razvoj mladih

Ključne reči:

#dečjaprava #mladi #obrazovanje #kultura #zagovaranje #aktivizam #participacija

Ljudi

Ime predsednika/ce (Upravnog) odbora:

Vesna Petrović Urošević

pds@eunet.rs

Ime zakonskog zastupnika/ice:

Iva Eraković

Ime člana/ice (Upravnog) odbora 1:

Dražen Zacero

Ime člana/ice (Upravnog) odbora 2:

Jelena Holcer

Finansije za 2017. godinu

Donacije:

7.281.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

1000.00

Prihodi od usluga:

0,00

Prihodi od članarina:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 7.281.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 1

Finansije za 2016. godinu

Donacije:

6.202.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od usluga:

0,00

Prihodi od članarina:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 6.202.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 1

Finansije za 2014. godinu

Donacije:

4.464.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

1000.00

Prihodi od usluga:

1.265.000,00

Prihodi od članarina:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 5.729.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 1