Program

Vikimedija Srbije

Prijavi netačnu informaciju
Beograd

Opšti podaci

Godina osnivanja:

2005.

Forma registracije:

Udruženje

Matični broj:

17672126

Naziv delatnosti:

Delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja

Šifra delatnosti:

9499

PIB - poreski identifikacioni broj:

104765157

Program

Primarni cilj:

Opšte dobro, Društvena korist / Društveni benefit

Ključne reči:

Vikimedija, Vikipedija, Wikipedia, slobodno znanje, digitalizacija, obrazovanje, kulturno nasleđe

Ljudi

Ime predsednika/ce (Upravnog) odbora:

Miroslav Loci

Ime zakonskog zastupnika/ice:

Miroslav Loci

Finansije za 2017. godinu

Donacije:

9.642.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od usluga:

0,00

Prihodi od članarina:

2.000,00

UKUPNI PRIHODI: 9.644.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 4

Finansije za 2016. godinu

Donacije:

12.341.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

79.000,00

Prihodi od usluga:

0,00

Prihodi od članarina:

2.000,00

UKUPNI PRIHODI: 12.343.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 4

Finansije za 2014. godinu

Donacije:

9.939.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

276.000,00

Prihodi od usluga:

0,00

Prihodi od članarina:

2.000,00

UKUPNI PRIHODI: 9.941.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 2