Program

"Trag fondacija"

Prijavi netačnu informaciju

+381113284605

Beograd

Opšti podaci

Godina osnivanja:

2004.

Forma registracije:

Fondacija

Matični broj:

17522663

Naziv delatnosti:

Delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja

Skraćeno ime:

"Trag"

Šifra delatnosti:

9499

PIB - poreski identifikacioni broj:

103208903

Program

Rezultati postignuti u poslednje 3 god.:

Zbog čega je važno da vi postojite.

Ljudi

Ime osnivača/ice 1:

Aco Divac

Ime osnivača/ice 2:

Snežana Stojanović

Ime predsednika/ce (Upravnog) odbora:

Branislav Ivin

Ime člana/ice (Upravnog) odbora 1:

Dubravka Velat

Ime člana/ice (Upravnog) odbora 2:

Miša Lukić

Ime osnivača/ice 3:

Dubravka Velat

Ime osnivača/ice 4:

Mia Vukojević

Ime člana/ice (Upravnog) odbora 3:

Biljana Stepanović Milošević

Ime člana/ice (Upravnog) odbora 4:

Aleksandra Vesić-Antić

Finansije za 2017. godinu

Donacije:

266.919.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

1.670.000,00

Prihodi od kamata/dividendi:

42.499.000,00

Prihodi od usluga:

2.284.000,00

Prihodi od članarina:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 270.873.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 18

Finansije za 2016. godinu

Donacije:

285.937.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

458.000,00

Prihodi od kamata/dividendi:

10.261.000,00

Prihodi od usluga:

2.933.000,00

Prihodi od članarina:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 289.328.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 16

Finansije za 2014. godinu

Donacije:

158.725.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

2.150.000,00

Prihodi od kamata/dividendi:

3.120.000,00

Prihodi od usluga:

0,00

Prihodi od članarina:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 160.875.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 17