Program

Kreativno afirmativna organizacija "Parnas"

Prijavi netačnu informaciju

062240404

Novi Sad

Opšti podaci

Godina osnivanja:

2008.

Forma registracije:

Udruženje

Matični broj:

08900256

Naziv delatnosti:

Delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja

Skraćeno ime:

"KAO Parnas"

Šifra delatnosti:

9499

PIB - poreski identifikacioni broj:

105988070

Program

Primarni cilj:

Umetnost, kultura i humanistika

Misija organizacije:

Radimo na stvaranju društva bez diskriminacije. Naročito ukazujemo na višestruke diskriminacije.
Nastojimo da budemo model organizacije kakva treba da bude svaka organizacija, nediskriminatorna, inkluzivna.
Pokretanje tabu tema u vezi sa različitostima i promena perspektive kroz organizaciju različitih projekata, naročito iz oblasti vrhunskeu umetnosti specifične tematike (invalidnosti),
Davanje uvida u novi svet ravnopravnih mogućnosti u kojem svi mogu da razviju svoje talente. Promocija potencijala i izazova osoba sa invaliditetom (sa posebnim osvrtom na višestruko marginalizovane grupe) tematski kroz umetnosti, ali i time što su osobe sa invaliditetom akteri i autori programa, skrećemo pažnju društva da je potrebno da svi doprinesemo rušenju sistemskih prepreka za kulturnu participaciju osoba sa invaliditetom, a ujedno i osnažujemo druge osobe sa invaliditetom.

Gde radimo: Grad Novi Sad
Polje rada / delatnost organizacije:

oblast kulture, informisanja, mladih, osoba sa invaliditetom, drugih marginalizovanih grupa, ljudskih prava, građanskih sloboda, rodne ravnopravnosti i zaštite životne sredine.

Sekundarni cilj:

Opšte dobro, Društvena korist / Društveni benefit

Konkretni rezultati organizacije u poslednje 3 godine:

1.Uhvati film festival je dobitnik Diplome udruženja filmskih umetnika za promociju humanih vrednosti i osoba sa invaliditetm na filmu 2018
2. u okviru 2 Seminara „Jačanje kapaciteta institucija za promociju važnosti političkih, ekonomskih, socijalnih i zdravstvenih prava žena sa invaliditetom“, 39 učesnika iz 27 ustanova odnosno 17 opština, predstavnika institucija edukovano je o pravima žena sa invaliditetom
3. Realizovali smo „Uhvati film pusti predrasude“ 2018. 2019. i 2020. tj. edukacije u srednjim školama i fakultetima u kojima se dekonstruišu stereotipi i predrasude kao uzroci diskriminacije osoba sa invaliditetom. Preko 200 mladih je prošlo edukacije
4. 2019. godine smo realizovali 6 projekcija primerenih filmova iz Uhvati film arhive za oko 1000 dece, između ostalog i u saradnji sa Pokrajinskim ombudsmanom u okviru Festivala prava deteta
5. direktorka Festivala Uhvati film je 3. Decembra na poziv organizatora učestvovala u 3 onlajn događaja

Ključne reči:

# osobe sa invaliditetom, #kultura i umetnost, #žene sa invaliditetom, #mladi

Ljudi

Ime osnivača/ice 1:

Milesa Milinković

Ime osnivača/ice 2:

Nebojša Vujković Cvijin

Ime osnivača/ice 3:

Čedomir Cicović

Ime predsednika/ce (Upravnog) odbora:

Milesa Milinković

m.milesa@gmail.com

Ime zakonskog zastupnika/ice:

Milesa Milinković

Ime člana/ice (Upravnog) odbora 1:

Marijana Ramić Vulin

Program Međunarodni filmski festival Uhvati film

Ciljna grupa: Građani
Trajanje u mesecima: traje od 2003
Lokacija sprovođenja programa: Grad Novi Sad
Navedite glavne donatore:

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstvo kulture i informisanja, Pokrajinski sekretarijat

Oblast delovanja: Umetnost, kultura i humanistika
Opis programa:

„Uhvati film“ je festival na temu invalidnosti i/ili čiji su akteri osobe sa invaliditetom koji se održava od 2003. krajem septembra u Novom Sadu. Na konkurs za filmove dobijemo preko 550 filmova ali tokom 4 dana filmskog programa bude prikazano oko 7 sati filmova (max trajanje filma 30’). Tokom 7 dana trajanja osim filmskog, Festival ima i prateće programe: radionice, tribine, razgovore sa autorima i akterima filmova, izložbe, performanse i sl. u koje stvaraju osobe sa invaliditetom a koji za cilj imaju afirmaciju kulturne participacije osoba sa invaliditetom. Program ima i Filmski karavan: projekcije filmova u gradovima Srbije. Festival se u organizaviji partnrskih organizacija održava i u Rijeci, BLuci i Kotoru. Projekat realizujemo na principima ljudskih prava, socijalnog modela invalidnosti i intersekcionalnosti diskriminacije.

Tri glavna konkretna rezultata programa:

Tokom godina prikazali smo preko hiljadu kratkometražnih filmova. Ugostili preko 200 autora i aktera iz zemlje i inostranstva. Organizovali smo preko 30 edukativnih radionica o invalidnosti, filmu, fotografiji i ljudskim pravima. Preko 5000 ljudi u publici

Šta se promenilo za vaše korisnike zahvaljujući programu?:

filmovi su edukativni, senzibilišu, menjaju perspektivu o invalidnosti ali i o drugim identitetima. Znanja koja publika stekne, kako kroz filmove, tako kroz prateći program, upotrebljiva su i u privatnom i u profesionalnom životu.

Finansije za 2021. godinu

Prosleđena sredstva (Re-Granting / Pass-Through):

70.000,00

Donacije domaćih fondacija/udruženja:

100.000,00

Donacije kompanije:

0,00

Donacije pojedinca:

0,00

Donacije stranih fondacija/udruženja:

0,00

Donacije stranih vlada:

0,00

Ostale donacije:

0,00

Prihodi od države i lokalne samouprave:

1.100.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od članarina:

0,00

Programski prihodi:

0,00

Ostali prihodi:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 1.270.000,00
Komunalni troškovi:

0,00

Kapitalni troškovi: 0,00
Ekspertske usluge:

0,00

Programske aktivnosti:

0,00

Putni troškovi:

0,00

Spoljni saradnici:

0,00

Troškovi kancelarije:

0,00

Troškovi PR-a:

0,00

UKUPNI RASHODI: 0,00

Finansije za 2020. godinu

Prosleđena sredstva (Re-Granting / Pass-Through):

0,00

Donacije domaćih fondacija/udruženja:

130.000,00

Donacije kompanije:

100.000,00

Donacije pojedinca:

5.000,00

Donacije stranih fondacija/udruženja:

0,00

Donacije stranih vlada:

357.549,00

Ostale donacije:

0,00

Prihodi od države i lokalne samouprave:

1.005.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od članarina:

0,00

Programski prihodi:

0,00

Ostali prihodi:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 1.597.549,00
Komunalni troškovi:

0,00

Kapitalni troškovi: 0,00
Ekspertske usluge:

0,00

Programske aktivnosti:

0,00

Putni troškovi:

0,00

Spoljni saradnici:

0,00

Troškovi kancelarije:

0,00

Troškovi PR-a:

0,00

UKUPNI RASHODI: 0,00

Finansije za 2017. godinu

Donacije:

985.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

4.000,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od usluga:

7.000,00

Prihodi od članarina:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 996.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 0,00

Finansije za 2016. godinu

Donacije:

710.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od usluga:

0,00

Prihodi od članarina:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 710.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 0,00

Finansije za 2014. godinu

Donacije:

883.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od usluga:

0,00

Prihodi od članarina:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 883.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 0,00