Program

"klub finih zanata"

Prijavi netačnu informaciju

+381649653269

Mošorin

Opšti podaci

Godina osnivanja:

2010.

Forma registracije:

Udruženje

Matični broj:

28027516

Naziv delatnosti:

Delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja

Skraćeno ime:

KFZ

Šifra delatnosti:

9499

PIB - poreski identifikacioni broj:

106847733

Program

Primarni cilj:

Umetnost, kultura i humanistika

Misija organizacije:

Širenje znanja o zemljanoj arhitekturi, zaštita i unapređenje tradicionalnog graditeljstva u Srbiji i regiomu.

Polje rada / delatnost organizacije:

Teorijski i praktični kursevi i obuke za gradnju zemljom i drugim prirodnim materijalima.

Sekundarni cilj:

Stanovanje, Skloništa

Ključne reči:

#zemljanaarhitektura, #kućeodzemlje, #obukeiradionicezagradnjuzemljom

Ljudi

Ime osnivača/ice 1:

Dragana Kojičić

Ime osnivača/ice 2:

Dranijela Terzić

Ime osnivača/ice 3:

Ivana Andrijašević

Ime predsednika/ce (Upravnog) odbora:

Dragana Kojičić

dramarchin@gmail.com

Ime zakonskog zastupnika/ice:

Dragana Kojičić

Ime člana/ice (Upravnog) odbora 1:

Dranijela Terzić

Ime člana/ice (Upravnog) odbora 2:

Ivana Andrijašević

Ciljna grupa: Stanovnici (građani)– Opšta populacija
Navedite glavne donatore:

Reko

Oblast delovanja: Stanovanje, Skloništa

Finansije za 2017. godinu

Donacije:

1.168.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od usluga:

0,00

Prihodi od članarina:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 1.168.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 0,00

Finansije za 2016. godinu

Donacije:

1.510.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od usluga:

0,00

Prihodi od članarina:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 1.510.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 0,00

Finansije za 2014. godinu

Donacije:

116.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od usluga:

51.000,00

Prihodi od članarina:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 167.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 0,00