Program

PLAVI JAHAČ GROUP

Prijavi netačnu informaciju

+381644848662

Beograd-Stari Grad

Opšti podaci

Matični broj:

17325175

Naziv delatnosti:

Delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja

Šifra delatnosti:

9499

PIB - poreski identifikacioni broj:

101953823

Program

Ljudi

Ime predsednika/ce (Upravnog) odbora:

Natalija-Nataša Marković

Finansije za 2016. godinu

Donacije:

150.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od usluga:

344.000,00

Prihodi od članarina:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 494.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 0,00

Finansije za 2014. godinu

Donacije:

1.273.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od usluga:

746.000,00

Prihodi od članarina:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 2.019.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 0,00