Program

OPŠTINSKA ORGANIZACIJA BUBREŽNIH INVALIDA JAGODINA

Prijavi netačnu informaciju

+381612025923

Jagodina

Opšti podaci

Matični broj:

17441825

Naziv delatnosti:

Delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja

Šifra delatnosti:

9499

PIB - poreski identifikacioni broj:

102637141

Program

Ljudi

Ime predsednika/ce (Upravnog) odbora:

Aleksandar Pavlović

Finansije za 2014. godinu

Donacije:

1.001.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od usluga:

0,00

Prihodi od članarina:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 1.001.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 0,00