Program

Organizacija za građanske inicijative "GREEN DAY"

Prijavi netačnu informaciju
Novi Sad

Opšti podaci

Matični broj:

28066104

Naziv delatnosti:

Delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja

Skraćeno ime:

"GREEN DAY"

Šifra delatnosti:

9499

PIB - poreski identifikacioni broj:

107336508

Program

Ljudi

Ime predsednika/ce (Upravnog) odbora:

Mihal Potran

Finansije za 2016. godinu

Donacije:

0,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od usluga:

0,00

Prihodi od članarina:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 0,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 0,00

Finansije za 2014. godinu

Donacije:

119.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od usluga:

0,00

Prihodi od članarina:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 119.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 0,00