Program

"Dis-patch"

Prijavi netačnu informaciju

+38111186440

Beograd-Palilula

Opšti podaci

Godina osnivanja:

2001.

Forma registracije:

Udruženje

Matični broj:

17352466

Naziv delatnosti:

Delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja

Skraćeno ime:

"D-p"

Šifra delatnosti:

9499

PIB - poreski identifikacioni broj:

102811023

Program

Primarni cilj:

Umetnost, kultura i humanistika

Misija organizacije:

Misija organizacije Dis-patch je da afirmiše savremene i tradicionalne umetničke prakse i njihove preseke, da predstavi nove umetnike i tehnologije i podstakne učešće
publike i uključivanje u lokalne i globalne savremene tokove muzike i umetnosti. Aktivnosti organizacije uvek istražuju i stavljaju u fokus skrivene potencijale
svog okruženja, pružajući snažan osećaj zajedništva i uključivanja različitih kulturnih aktera i institucija na srpskoj, regionalnoj i globalnoj sceni.

Polje rada / delatnost organizacije:

Organizacija je već 20 godina aktivna u domenu nezavisne kulturne produkcije i prakse, sa posebnim fokusom na savremenu muziku i umetnosti, kao i edukaciju u tom domenu. Glavno mesto delovanja je Srbija, ali DP godinama učestvuje u brojnim razmenama, saradnjama i projektima na regionalnom i međunarodnom nivou, uključujući projekte širom Evrope, u SAD i Kanadi. Centralni projekat između 2002. i 2010. godine bio je godišnji "Dis-patch" festival, kao i njegovi "sestrinski" događaji pod brendom "Kids-patch" (2006-2014), koji su bili fokusirani na savremene umetničko-edukativne projekte za decu. Ovi događaji su u Srbiju doveli stotine međunarodnih umetnika, uključili i edukovali lokalne umetnike i angažovali publiku. Organizacija takođe predano radi na pružanju podrške lokalnim vrhunskim umetnicima u saradnji sa kolegama iz sveta, kao i na razvoju njihovih veština. Organizacija je producirala i predstavila oko 20 premijernih saradnji i/ili evropskih i svetskih razmena, uglavnom kao sopstvene inicijative i narudžbe (predstave, instalacije, izložbe itd.). Poslednji veći projekti organizacije bili su festival "+++" (2015.), serijal koncerata u Studiju 6 Radio Beograda, i niz događaja u saradnji sa klubom Drugstore, Goethe Institutom i drugim partnerima.

Sekundarni cilj:

Razvoj mladih

Ključne reči:

Muzika - Edukacija - Produkcija - Transdiciplinarnost - Publika - Saradnja - Manifestacija

Ljudi

Ime osnivača/ice 1:

Relja Bobić

Ime osnivača/ice 2:

Nana Radenković

Ime osnivača/ice 3:

Goran Simonoski

Ime predsednika/ce (Upravnog) odbora:

Relja Bobić

relja@novaiskra.com

Ime zakonskog zastupnika/ice:

Relja Bobić

Finansije za 2019. godinu

Prosleđena sredstva (Re-Granting / Pass-Through):

0,00

Donacije domaćih fondacija/udruženja:

0,00

Donacije kompanije:

0,00

Donacije pojedinca:

0,00

Donacije stranih fondacija/udruženja:

0,00

Donacije stranih vlada:

0,00

Ostale donacije:

0,00

Prihodi od države i lokalne samouprave:

0,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od članarina:

0,00

Programski prihodi:

1.557.047,59

Ostali prihodi:

23.975,87

UKUPNI PRIHODI: 1.581.023,50
Komunalni troškovi:

0,00

Kapitalni troškovi: 0,00
Ekspertske usluge:

1.293.845,21

Programske aktivnosti:

10.440,00

Zaposleni po projektu (na određeno): 0,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 0,00
Putni troškovi:

70.298,31

Spoljni saradnici:

0,00

Troškovi kancelarije:

22.866,11

Troškovi PR-a:

66.199,97

UKUPNI RASHODI: 1.534.904,60

Finansije za 2017. godinu

Donacije:

96.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

76.000,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od usluga:

844.000,00

Prihodi od članarina:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 1.016.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 0,00

Finansije za 2016. godinu

Donacije:

596.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

190.000,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od usluga:

171.000,00

Prihodi od članarina:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 957.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 0,00

Finansije za 2014. godinu

Donacije:

1.350.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od usluga:

189.000,00

Prihodi od članarina:

121.000,00

UKUPNI PRIHODI: 1.660.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 0,00