Program

VEGA OMLADINSKI CENTAR

Prijavi netačnu informaciju

+381642924078

Beograd-Novi Beograd

Opšti podaci

Godina osnivanja:

2000.

Forma registracije:

Udruženje

Matični broj:

17483641

Naziv delatnosti:

Delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja

Skraćeno ime:

VEGA

Šifra delatnosti:

9499

PIB - poreski identifikacioni broj:

102862473

Program

Primarni cilj:

Razvoj mladih

Misija organizacije:

Kroz razvoj neformalnih edukativnih programa naš cilj je da podstaknemo lični razvoj, samoorganizovanje i samoodrživost akcija dece i mladih ljudi kao i njihovu društvenu uključenost. Naši programi unapređuju veštine koje su potrebne u 21. veku, razvijaju kreativnost, medijsku pismenost, kritičko mišljenje, aktivizam, solidarnost, saradnju, toleranciju, rodnu ravnopravnost, prihvatanje različitosti, negovanje nenasilnih načina komunikacije i promovišu poštovanje ljudskih i manjinskih prava, zaštitu životne sredine, održivi razvoj i zdrave stilove života.

Polje rada / delatnost organizacije:

1. Mobilnost mladih
2. Rad sa nastavnicima u cilju korišcenje metoda neformalnog obrazovanje u školama
3. Razvijanje i proširenje Design for Change programa u Srbiji

Sekundarni cilj:

Umetnost, kultura i humanistika

Ključne reči:

neformalno obrazovanje

Ljudi

Ime predsednika/ce (Upravnog) odbora:

Vasiliki Akritidou

vakritidou@hotmail.com

Ime zakonskog zastupnika/ice:

Vasiliki Akritidou

Ime člana/ice (Upravnog) odbora 1:

Sanja Kamberović

Ime člana/ice (Upravnog) odbora 2:

Ema Štefanac

Finansije za 2017. godinu

Donacije:

45.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

3.000,00

Prihodi od kamata/dividendi:

3.000,00

Prihodi od usluga:

103.000,00

Prihodi od članarina:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 151.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 0,00

Finansije za 2016. godinu

Donacije:

1.068.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

1000.00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od usluga:

588.000,00

Prihodi od članarina:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 1.657.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 0,00

Finansije za 2014. godinu

Donacije:

62.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

3.000,00

Prihodi od usluga:

30.000,00

Prihodi od članarina:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 92.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 0,00