Program

Udruženje građana za demokratiju i građansko obrazovanje "GRAĐANSKE INICIJATIVE"

Prijavi netačnu informaciju

+381113284188

Beograd

Opšti podaci

Matični broj:

17230280

Naziv delatnosti:

Delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja

Skraćeno ime:

Građanske inicijative

Šifra delatnosti:

9499

PIB - poreski identifikacioni broj:

100064099

Program

Ljudi

Ime predsednika/ce (Upravnog) odbora:

Maja Stojanović

Ime člana/ice (Upravnog) odbora 1:

Bojana Selaković

Finansije za 2017. godinu

Donacije:

25.185.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

2.000,00

Prihodi od usluga:

2.454.000,00

Prihodi od članarina:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 27.639.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 12

Finansije za 2016. godinu

Donacije:

33.349.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od usluga:

474.000,00

Prihodi od članarina:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 33.823.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 13

Finansije za 2014. godinu

Donacije:

84.408.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

218.000,00

Prihodi od usluga:

0,00

Prihodi od članarina:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 84.408.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 17