Program

Nacionalna organizacija za retke bolesti Srbije

Prijavi netačnu informaciju

+38163680221

Beograd

Opšti podaci

Godina osnivanja:

2010.

Forma registracije:

Udruženje

Matični broj:

28027630

Naziv delatnosti:

Delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja

Skraćeno ime:

NORBS

Šifra delatnosti:

9499

PIB - poreski identifikacioni broj:

106848054

Program

Primarni cilj:

Nepoznato

Misija organizacije:

Misija NORBS-a je poboljšanje položaja osoba sa retkim bolestima i invaliditetom nastalim kao posledica retke bolesti na teritoriji Republike Srbije.

Vizija NORBS-a je da ova populacija bude prepoznata u sistemima zdravstvene i socijalne zaštite, da su im dostupne najsavremenije dijagnostičke metode i metode lečenja i nege, kao i da njihovi predstavnici učestvuju kao ravnopravni partneri u svim relavantnim telima koja se bave retkim bolestima. U skladu sa navedenim, osnovni cilj organizacije je poboljšanje položaja i kvaliteta života ove populacije

Polje rada / delatnost organizacije:

U cilju ostvarivanja svojih ciljeva, NORBS sprovodi sledeće aktivnosti:
1. Aktivnosti usmerene ka podizanju svesti javnosti o retkim bolestima;
2. Treninzi i edukacija za predstavnike udruženja pacijenata;
3. Edukacija zdravstvenih radnika o retkim bolestima;
4. Zagovaranje i kreiranje politike;
5. Redovno učestovanje na konferencijama i forumima o retkim bolestima;
6. Linija pomoći – direktna podrška i pomoć osobama koje žive sa retkim bolestima;

Sekundarni cilj:

Nepoznato

Ključne reči:

#retkebolesti, #norbs, #osobesainvaliditetom

Ljudi

Ime osnivača/ice 1:

Jelena Milošević

Ime predsednika/ce (Upravnog) odbora:

Ivana Badnjarević

office@norbs.rs

Ime zakonskog zastupnika/ice:

Ivana Badnjarević

Ime člana/ice (Upravnog) odbora 1:

Olivera Jovović

Ime člana/ice (Upravnog) odbora 2:

Biljana Đorđević

Finansije za 2017. godinu

Donacije:

8.923.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

8.000,00

Prihodi od usluga:

0,00

Prihodi od članarina:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 8.923.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 3

Finansije za 2016. godinu

Donacije:

9.865.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

3.000,00

Prihodi od usluga:

0,00

Prihodi od članarina:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 9.865.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 4

Finansije za 2014. godinu

Donacije:

2.717.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

1000.00

Prihodi od usluga:

0,00

Prihodi od članarina:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 2.717.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 0,00