Program

DRUŠTVO ZA CEREBRALNU I DEČIJU PARALIZU OPŠTINE IVANJICA

Prijavi netačnu informaciju

+38132663250

Ivanjica

Opšti podaci

Matični broj:

17391917

Naziv delatnosti:

Delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja

Šifra delatnosti:

9499

PIB - poreski identifikacioni broj:

100934334

Program

Gde radimo: Ivanjica
Konkretni rezultati organizacije u poslednje 3 godine:

Licencirane četiri usluge socijalne zaštite
Obezbeđen prostor za centar za pružanje socijalnih usluga

Ljudi

Ime predsednika/ce (Upravnog) odbora:

Svetlana Glavinić

Program Lični pratilac deteta u opštini Ivanjica

Ciljna grupa: Mešovito (molim vas specificirajte)
Trajanje u mesecima: 12
Lokacija sprovođenja programa: Ivanjica
Navedite glavne donatore:

Opština Ivanjica

Oblast delovanja: Socijalne usluge
Opis programa:

Usluga Lični pratilac deteta dostupna je deci sa smetnjama u razvoju ili invaliditetom koja su uključena u vaspitno-obrazovni proces-predškolsku ustanovu ili školu, do kraja redovnog školovanja, uključujući završetak srednje škole.

Tri glavna konkretna rezultata programa:

Poboljšana socijalna inkluzija
Podizanje samostalnosti kod korisnika
Osnažene porodice dece sa smetnjama u razvoju

Šta se promenilo za vaše korisnike zahvaljujući programu?:

Veća samostalnost korisnika,bolje praćenje nastave,smanjen nivo stresa kod porodica

Program Dnevni boravak za decu i mlade sa smetnjama u razvoju

Ciljna grupa: Mešovito (molim vas specificirajte)
Trajanje u mesecima: 12
Lokacija sprovođenja programa: Ivanjica
Navedite glavne donatore:

Opština Ivanjica

Oblast delovanja: Socijalne usluge
Opis programa:

Usluga dnevni boravak je uspostavljena 2007. god. kroz projekat MINRZS RS. Usluga je licencirana 2015. god kao Dnevni boravak za decu i mlade sa smetnjama u razvoju, kapacitet 25 korisnika.

Tri glavna konkretna rezultata programa:

Poboljšana socijalna inkluzija
Veća samostalnost korisnika
Osnažene porodice korisnika

Šta se promenilo za vaše korisnike zahvaljujući programu?:

Veća uključenost korisnika u socijalnu sredinu
Povećan nivo samostalnosti korisnika

Program Programske aktivnosti za osobe sa invaliditetom

Ciljna grupa: Mešovito (molim vas specificirajte)
Trajanje u mesecima: 12
Lokacija sprovođenja programa: Ivanjica
Navedite glavne donatore:

MINRZS RS

Oblast delovanja: Socijalne usluge
Opis programa:

Unapređenje položaja osoba sa invaliditetom

Tri glavna konkretna rezultata programa:

Potpunije učešće osoba sa invaliditetom u inkluzivnim programima
Psihosocijalna podrška osobama sa invaliditetom
Podignuta svest zajednice za OSI

Šta se promenilo za vaše korisnike zahvaljujući programu?:

Uključen veliki broj osoba sa invaliditom
Obučene osobe sa invaliditetom za grafičke i tekstilne radionice
Veća senzibilnost zajednice

Finansije za 2017. godinu

Donacije:

30.793.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od usluga:

998.000,00

Prihodi od članarina:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 31.791.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 18

Finansije za 2016. godinu

Donacije:

20.227.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od usluga:

553.000,00

Prihodi od članarina:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 20.780.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 21

Finansije za 2014. godinu

Donacije:

12.119.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od usluga:

0,00

Prihodi od članarina:

6.000,00

UKUPNI PRIHODI: 12.125.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 9