Program

"Liceulice"

Prijavi netačnu informaciju

+381112440096

Beograd

Opšti podaci

Godina osnivanja:

2010.

Forma registracije:

Udruženje

Matični broj:

28035152

Naziv delatnosti:

Delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja

Skraćeno ime:

"LUL"

Šifra delatnosti:

9499

PIB - poreski identifikacioni broj:

106949525

Program

Primarni cilj:

Zapošljivost, Radna pitanja

Misija organizacije:

Liceulice je neprofitno udruženje građana (organizacija civilnog društva) osnovano na neodređeno vreme s ciljem da dorinosi socijalnoj emancipaciji zajednice, ekonomskoj, kulturnoj i socijalnoj inkluziji i smanjenju siromaštva; tako što izdavanjem istoimenog magazina, modelom njegove distribucije i kroz druge srodne aktivnosti podstiče inkluzivne procese u društvu; solidarnost, empatiju i filantropiju; aktivizam i međusektorsku saradnju; brigu o okruženju i javnom dobru, i aktivno doprinosi demokratizaciji i ublažavanju socijalne, kulturne i ekonomske marginalizacije grupa i pojedinaca.

Gde radimo: Srbija (na nivou cele države)
Polje rada / delatnost organizacije:

Liceulice je put u bolji život, prostoror nade i ohrabrenja, podrške i zaposlenja za veliki broj marginalizovanih, siromašnih, mladih i starijih, obeshrabrenih i ugroženih građana i građanki. Program se razvija uspešno u Srbiji već 12 godina , a odvija se kroz više aktivnosti, od kojih je najpoznatija izdavanje magazina Liceulice i njegova distribucija kroz mrežu korisnika/prodavaca, koji zaradjuju 50 procenata od svakog prodatog primerka, i tako stiču priliku da da budu (samo)uposleni i imaju redovnu zaradu, ali i da se njihov glas čuje, da budu primećeni i prihvaćeni. Delujući kao nezavisan fond, a na principima socijalnog preduzetništva, od 2010. godine aktivno doprinosimo socijalnoj i ekonomskoj inkluziji pripadnika ugroženih grupa. Više informacija o našem radu možete pronaći na liceulice.org.

Sekundarni cilj:

Socijalne usluge

Ključne reči:

Invalidi, marginalne grupe, socijalno preduzetništvo, ulične novine, mediji, filantopija, inkluzija, siromaštvo, beskućništvo

Ljudi

Ime osnivača/ice 1:

Milosav Marinović

Ime osnivača/ice 2:

Nikoleta Kosovac

Ime osnivača/ice 3:

Aleksandra Nikšić

Ime predsednika/ce (Upravnog) odbora:

Branisalv Trifunović

milosav.marinovic@liceulice.org

Ime zakonskog zastupnika/ice:

Milosav Marinović

Ime člana/ice (Upravnog) odbora 1:

Maja Dželatović

Ime člana/ice (Upravnog) odbora 2:

Veran Matić

Program 1. Fond Liceulice (inkluzija, osnaživanje pripadnika marginalnih grupa)

Ciljna grupa: Građani – ekonomski ugroženi
Trajanje u mesecima: 144 meseca do danas i trajaće još dugo
Lokacija sprovođenja programa: Srbija (na nivou cele države)
Navedite glavne donatore:

Gradjani; Biznis; GIZ ; EED; Goethe Institut;

Oblast delovanja: Socijalne usluge
Opis programa:

Liceulice je neprofitna organizacija (OCD) posvećena podršci onih koji žive "nevidljivi" na margini našeg društva. Liceulice je i inovativni socijalni program koji afirmiše i podstiče aktivizam , filantropiju i solidarnost ali i nove koncepte i modele poput socijalnog preduzetništva . Kao nezavisan fond, a na principima socijalnog preduzetništva, od 2010. godine aktivno doprinosimo socijalnoj i ekonomskoj inkluziji pripadnika ugroženih grupa. Umesto da obezbeđujemo neki oblik pasivne pomoći, mi stvaramo uslove u kojima naši korisnici mogu sami da zarade za život i da utiču na promen i poboljšanja. Naš glavni proizvod je magazin Liceulice koji se distribuira isključivo kroz mrežu naših prodavaca (oblik samozapošljavanja) , koji zarađuju polovinu od svakog prodatog primerka, dok se druga polovina ulaže u štampanje novog broja magazina. Na taj način obezbeđuje se stabilno zaposlenje za veći broj naših prodavaca. Do sada kroz ovaj program podrške i osnaživanja prošlo je više od 500 korisnika. Prema njihovim izjavama "liceulice je najbolja stvar koja im se dogodila unazad puno godina". Kroz ovaj program imaju priliku za samozapošljavanje, za radnu terapiju, za socijalizaciju i psiho-socijalno osnaživanje, jednom rečju za resocijalizaciju i uključivanje u zajednicu kao njeni ravnopravni članovi.

Šta se promenilo za vaše korisnike zahvaljujući programu?:

U periodu od 2010. do 2022. u Liceulice projektu učestovalo je više od 500 korisnika, pripadnika ugroženih socijalnih grupa. Svi korisnici dobili su priliku da rade i sopstvenim zalaganjem obezbede bolji život. Trenutno se u našoj mreži nalazi preko 150 korisnika koji su zahvaljujući kontinuiranoj psihosocijalnoj podršci, brojnim radionicama i prilici da prodaju magazin Liceulice uspeli da ostvare preko potrebnu zaradu i završe proces resocijalizacije. 147 korisnika ostvarilo je pravo na socijalnu zaštitu, a 10 korisnika dobilo je zaposlenje van organizacije Liceulice. Tokom policijskog časa (Korona kriza) , ali i nakon toga, za sve korisnike bili su obezbeđeni paketi sa osnovnim namirnicama. U periodu od 2020. do 2022. podeljeno je preko 400 gotovih obroka. Zahvaljujući posebnom programu „Osnaživalište“ svi naši korisnici imaju potrebne informacije gde mogu da potraže pomoć koja im je u tom trenutku neophodna, a tu se ubrajaju medicinska pomoć, pregled psihijatra, centri za socijalni rad, besplatna podrška psihoterapeuta, prihvatni i dnevni centri za beskućnike, besplatna pomoć psihologa u okviru organizacije Liceulice, i brojne druge.
Uz pomoć programa „Pozovite nas u goste“ prodavci imaju priliku da odlaze u kompanije i prodaju zaposlenima magazin Liceulice, gde pored zarade dobijaju i preko potrebnu priliku za komunikacijom, koja je ključna u procesu resocijalizacije.
Pored obavezne uniforme za rad, korisnici 4 puta godišnje dobijaju sezonsku odeću, a 2021. za sve korisnike obezbeđena je nova obuća.
U periodu od 2010. do 2022. godine korisnici su bili osnaženi u okviru 300 grupnih terapija sa psihologom.
Zahvaljujući donacijama polovnih mobilnih telefona svi korisnici imaju priliku da redovno održavaju kontakt sa koordinatorima, psihologom i drugim korisnicima.

Program 2. Magazin Liceulice (mediji, ljudska prava, aktivizam, životna sreina, gradjansko društvo, mediske slobode, javno dobro) )

Ciljna grupa: Stanovnici (građani)– Opšta populacija
Trajanje u mesecima: 144 meseca do danas i trakjaće još dugo
Lokacija sprovođenja programa: Srbija (na nivou cele države)
Navedite glavne donatore:

FOD; Ministarstvo kulture i mediija; EED; Goethe Institut; RDN ; NNŠ ;

Oblast delovanja: Opšte dobro, Društvena korist / Društveni benefit
Opis programa:

Liceulice je i originalan, a visoko kvalitetan medijski proizvod, namenjen široj publici , otvoren za drugačije forme i sadržaje, trenutno (ili trajno) „isključene“ iz naše javne sfere. Magazin Liceulice je istnski nezavisni medijski/komunikacijski prostor trajno posvećen univerzalnim vrednostima, principima jednakosti, demokratije i humanosti, sa izraženim pokretačkim, mobilizacijskim i edukacijskim namerama. Magazin Liceulice je svojom osobenošću i kvalitetom stekao poverenje i podršku gradjana, kao i nekoliko domaćih i medjunarodnih priznanja, reputaciju i ugled u Srbiji i u regionu kao i u medjunarodnoj zajednici uličnih novina (INSP).

Tri glavna konkretna rezultata programa:

1.Priznanje od strane čitalaca za originalnu, društveno korisnu, doslednu uredjivačku politiku.
2. Permanentno povećanje tiraža (trenutno 12 000 primeraka u mesečnom ritmu. Samim tim i broja čitalaca i uticaja koji ostvarujemo u zajednici.
3. Liceulice se čuva i čita s olovkom, kažu naši čitaoci prihvatajući ga kao svojevrstan udžbenik boljeg društva i solidarnosti.

Šta se promenilo za vaše korisnike zahvaljujući programu?:

Srbija je dobila jedinstven i originalan mediji. Dokazali smo da se o naizgled "dosadnim" temama koje drugi mediji izbegavaju može govoriti na prijemčljjiv i atraktivan način . Zahvaljujući kvalitetu našeg medija korisnici su u prilici da distribuiraju sve više primeraka i tako za sebe obezbede i veću zaradu. Istovremeno i sama organizacija kroz ovaj efekat postiže veću stabilnost i u prilici je da unapredi i druge oblike podrške za naše korisnike.

Finansije za 2021. godinu

Prosleđena sredstva (Re-Granting / Pass-Through):

0,00

Donacije domaćih fondacija/udruženja:

1.170.895,00

Donacije kompanije:

47.034,00

Donacije pojedinca:

524.591,00

Donacije stranih fondacija/udruženja:

3.583.919,00

Donacije stranih vlada:

458.561,00

Ostale donacije:

0,00

Prihodi od države i lokalne samouprave:

650.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od članarina:

0,00

Programski prihodi:

6.724.000,00

Ostali prihodi:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 13.159.000,00
Komunalni troškovi:

0,00

Kapitalni troškovi: 0,00
Ekspertske usluge:

175.347,00

Programske aktivnosti:

4.310.000,00

Zaposleni po projektu (na određeno): 5
Zaposleni po ugovoru o radu: 8
Putni troškovi:

0,00

Spoljni saradnici:

0,00

Troškovi kancelarije:

424.357,00

Troškovi PR-a:

0,00

UKUPNI RASHODI: 12.636.000,00

Finansije za 2020. godinu

Prosleđena sredstva (Re-Granting / Pass-Through):

0,00

Donacije domaćih fondacija/udruženja:

1.197.783,00

Donacije kompanije:

1.883.759,00

Donacije pojedinca:

1.815.322,00

Donacije stranih fondacija/udruženja:

1.503.104,00

Donacije stranih vlada:

2.679.032,00

Ostale donacije:

0,00

Prihodi od države i lokalne samouprave:

400.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od članarina:

0,00

Programski prihodi:

3.912.000,00

Ostali prihodi:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 13.391.000,00
Komunalni troškovi:

0,00

Kapitalni troškovi: 0,00
Ekspertske usluge:

191.341,00

Programske aktivnosti:

5.626.000,00

Zaposleni po projektu (na određeno): 4
Zaposleni po ugovoru o radu: 8
Putni troškovi:

0,00

Spoljni saradnici:

0,00

Troškovi kancelarije:

537.693,00

Troškovi PR-a:

0,00

UKUPNI RASHODI: 13.487.000,00

Finansije za 2019. godinu

Prosleđena sredstva (Re-Granting / Pass-Through):

0,00

Donacije domaćih fondacija/udruženja:

785.863,00

Donacije kompanije:

161.314,00

Donacije pojedinca:

3.181.343,00

Donacije stranih fondacija/udruženja:

1.203.580,00

Donacije stranih vlada:

5.088.900,00

Ostale donacije:

0,00

Prihodi od države i lokalne samouprave:

1.200.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od članarina:

0,00

Programski prihodi:

4.787.000,00

Ostali prihodi:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 16.408.000,00
Komunalni troškovi:

0,00

Kapitalni troškovi: 0,00
Ekspertske usluge:

192.000,00

Programske aktivnosti:

7.495.000,00

Zaposleni po projektu (na određeno): 5
Zaposleni po ugovoru o radu: 6
Putni troškovi:

0,00

Spoljni saradnici:

0,00

Troškovi kancelarije:

500.000,00

Troškovi PR-a:

0,00

UKUPNI RASHODI: 15.279.000,00

Finansije za 2018. godinu

Prosleđena sredstva (Re-Granting / Pass-Through):

0,00

Donacije domaćih fondacija/udruženja:

771.000,00

Donacije kompanije:

266.000,00

Donacije pojedinca:

1.961.000,00

Donacije stranih fondacija/udruženja:

825.000,00

Donacije stranih vlada:

2.354.000,00

Ostale donacije:

604.000,00

Prihodi od države i lokalne samouprave:

1.900.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od članarina:

0,00

Programski prihodi:

3.134.000,00

Ostali prihodi:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 11.815.000,00
Komunalni troškovi:

0,00

Kapitalni troškovi: 0,00
Ekspertske usluge:

63.500,00

Programske aktivnosti:

5.953.000,00

Zaposleni po projektu (na određeno): 4
Zaposleni po ugovoru o radu: 7
Putni troškovi:

0,00

Spoljni saradnici:

0,00

Troškovi kancelarije:

523.500,00

Troškovi PR-a:

0,00

UKUPNI RASHODI: 11.941.000,00

Finansije za 2017. godinu

Donacije:

6.313.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

85.000,00

Prihodi od usluga:

3.873.000,00

Prihodi od članarina:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 10.186.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 4

Finansije za 2016. godinu

Donacije:

6.333.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

47.000,00

Prihodi od usluga:

4.712.000,00

Prihodi od članarina:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 11.045.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 4

Finansije za 2014. godinu

Donacije:

4.844.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

114.000,00

Prihodi od usluga:

0,00

Prihodi od članarina:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 4.844.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 1