Program

"Centar za promociju zdravih stilova života"

Prijavi netačnu informaciju

+381112257907

Beograd

Opšti podaci

Godina osnivanja:

2002.

Forma registracije:

Udruženje

Matični broj:

17540670

Naziv delatnosti:

Delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja

Skraćeno ime:

Centar E8

Šifra delatnosti:

9499

PIB - poreski identifikacioni broj:

103298625

Program

Primarni cilj:

Razvoj mladih

Misija organizacije:

Mi smo mladi koji rade sa mladima i za mlade. Osnažujemo mlade ljude da otkriju super moći i postanu super heroji i heroine svog života i našeg društva.

Gde radimo: Grad Beograd
Polje rada / delatnost organizacije:

Centar E8 je usmeren na rad sa mladim ljudima širom Srbije. Inovativnim kampanjama, upotrebom društvenih mreža i raznovrsnim metodologijama rada edukujemo mlade na teme zdravi stilovi života, rodna ravnopravnost, prevencija nasilja i značaj aktiviranja u društvu. Naš tim čine mladi eksperti i ekspertkinje u procesima zagovaranja i lobiranja u oblasti omladinske politike, edukaciji, organizaciji kampanja od javnog značaja koji aktivno rade na polju ljudskih prava u Srbiji.

Sekundarni cilj:

Umetnost, kultura i humanistika

Konkretni rezultati organizacije u poslednje 3 godine:

Uspešna implementacija regionalnog Young Men Initiative projekta, producirano ukupno 10 serijala u okviru EDIT projekta koji smo otpočeli u vanrednom stanju, 23 online radionice za mlade prema Program Y metodologiji u najvećem udaru epidemioloških mera, kojima je prisustvovalo preko 450 srednjoškolaca/ki i studenata/studentkinja, organizacija redovnih MAN konferencija, kao i pokretanje Future For Youth pokreta za institucionalizaciju obrazovanja o zdravim životnim stilovima.

Ključne reči:

Centar E8, Reflektor teatar, Zoomer

Ljudi

Ime osnivača/ice 1:

Vojislav Arsić

Ime osnivača/ice 2:

Minja Bogavac

Ime predsednika/ce (Upravnog) odbora:

Vojislav Arsić

vojkan@e8.org.rs

Ime zakonskog zastupnika/ice:

Vojislav ARSIĆ

Ime člana/ice (Upravnog) odbora 1:

Minja Bogavac

Ime člana/ice (Upravnog) odbora 2:

Đorđe Živadinović Grgur

Program EDIT: Tracking and deconstructing toxic narratives using transmedia storytelling methodology

Ciljna grupa: Deca/mladi
Trajanje u mesecima: 9 meseci
Lokacija sprovođenja programa: Grad Beograd
Navedite glavne donatore:

Internews

Oblast delovanja: Umetnost, kultura i humanistika
Opis programa:

EDIT projekat se bavi praćenjem i dekonstrukcijom toksičnih narativa koji nas okružuju, a koji su često usmereni protiv ranjivih društvenih grupa (najčešće manjina - religijskih, nacionalnih, političkih, seksualnih) ili koji prate društvene fenomene na koje se često emotivno reaguje, što otvara prostor za manipulacije, dezinformacije i zablude, poput mentalnog zdravlja, nasilja prema ženama, pandemije i vakcinacije. Mapirani narativi se u okviru projekta dekonstruišu transmedia storytelling metodologijom - svakom mapiranom narativu posvećen je jedan medijski serijal, koji se sastoji iz bloga, vloga, podcasta i reportaže, a gosti i gošće svakog formata pružaju jedinstvenu perspektivu i doprinose informisanosti o određenom fenomenu ili problemu. Svaki serijal u okviru EDIT projekta ispraćen je i jednim igranjem predstave Urednik, čiji je scenario prilagođen mapiranim i dekonstruisanim narativima serijala koji prati.

Tri glavna konkretna rezultata programa:

10 mapiranih toksičnih narativa, dekonstruisanih kroz 10 serijala (ukupno 10 storyblogova, 10 vlogova, 10 podcasta i 10 reportaža producirano, sa 40 sagovornika i sagovornica, koji su na projektu imali funkciju savetnika/ca i partnera/ki.
Napravljena studija slučaja o poreklu, funkciji i mehanizmima reprodukcije toksičnih narativa.
10 igranja predstave Urednik, sa scenarijom prilagođenim serijalima dekonstrukcije, u 4 grada u Srbiji, uprkos strogim epidemiološkim merama koje su konstantno bile na snazi.

Šta se promenilo za vaše korisnike zahvaljujući programu?:

Pilotirali smo ovakav pristup i metodologiju i kreirali informativan program za mlade, koji u sebi ima i dokumentarnih elemenata, a čiji je osnovni cilj da edukuje, informiše i podstakne gledateljke i gledatelje da preispituju narative sa kojima se susreću, kao i da ih ohrabri da take narative na kreativan način dekonstruišu.

Finansije za 2021. godinu

Prosleđena sredstva (Re-Granting / Pass-Through):

0,00

Donacije domaćih fondacija/udruženja:

0,00

Donacije kompanije:

0,00

Donacije pojedinca:

0,00

Donacije stranih fondacija/udruženja:

0,00

Donacije stranih vlada:

0,00

Ostale donacije:

0,00

Prihodi od države i lokalne samouprave:

0,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od članarina:

0,00

Programski prihodi:

0,00

Ostali prihodi:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 0,00
Komunalni troškovi:

0,00

Kapitalni troškovi: 0,00
Ekspertske usluge:

0,00

Programske aktivnosti:

0,00

Putni troškovi:

0,00

Spoljni saradnici:

0,00

Troškovi kancelarije:

0,00

Troškovi PR-a:

0,00

UKUPNI RASHODI: 0,00

Finansije za 2016. godinu

Donacije:

38.980.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

1.154.000,00

Prihodi od usluga:

686.000,00

Prihodi od članarina:

5.000,00

UKUPNI PRIHODI: 39.671.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 4

Finansije za 2014. godinu

Donacije:

22.975.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od usluga:

0,00

Prihodi od članarina:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 22.975.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 3