Program

"KREATIVNI POGON"

Prijavi netačnu informaciju

063433828

Novi Sad

Opšti podaci

Godina osnivanja:

2010.

Forma registracije:

Udruženje

Matični broj:

28025955

Naziv delatnosti:

Delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja

Skraćeno ime:

"KP"

Šifra delatnosti:

9499

PIB - poreski identifikacioni broj:

106818154

Program

Čime se bavimo:

Svojim radom promovišemo umetničke, socijalne i pedagoške vrednosti cirkusa.
Filozofija cirkusa, koja sve stavlja u krug, gde je svako podjednako važan i svakome pruža priliku da, u skladu sa svim mogućnostima doprinese kreativnom stvaranju, potpuno se uklapa u naše cljeve i način rada. Škole cirkusa sa obrazovanim i stručnim kadrom u prostoru koji odgovara svetskim standardima. Cirkus kao izborni predmet u osnovnim i srednjim školama. Zvanično priznavanje savremenog cirkusa kao umetnosti i cirkuskih artista kao slobodnh umetnika.

Primarni cilj:

Umetnost, kultura i humanistika

Misija organizacije:

Jedna od naših misija je implementacija cirkusa kao edukativne, kulturne, socijalne i društveno angažovane forme, kroz to i aktiviranje zajednice , , sa akcentom na reuralniju sredinu .
U savremenomm cirkusu su svi ravnopravni, vlada atmosfra drugarstva i podrške , te vrednosti uključujemo i u sve čime se bavimo a iskočimo u očuvanju nasleđa , otvaranju kulturnih stanica u ruralnim sredinama , ekologiji promovisanju vrednosti zajedničkog delovanja u rešavanju određenog problema

Gde radimo: Novi Kneževac
Polje rada / delatnost organizacije:

Kreativni pogon je udruženje građana koja za cilj ima kulturu, obrazovanje inkluziju i promovisanje dobrobiti savremenog cirkusa .Osnovali smo se pre 10 godina i kao jedno od najvažnijih pravaca odabrali smo socijalni i društveno angažovani umetnički cirkus. Savremeni cirkus je slobodna forme uključuje razne forme balansa , vazdušnih akrobacija, žongliranja. Pored toga što uspešno vodimo školicu cirkusa CIRKONEO , polje delatnosti smo proširili na razvoj kulture u ruralnim srdinama , produkciju savremeno cirkuskih angažovanih predstava za decu i odrasle , akivizam zajednice .

Sekundarni cilj:

Unapređivanje zajednice, Izgradnja kapaciteta

Konkretni rezultati organizacije u poslednje 3 godine:

Veliki broj naših ideja uspeli smo da realizujemo kroz projekte na koje smo ponosni.
- CIRKONEO - osnivamo školu savremenog cirkusa u Novom Sadu za decu i odrasle
- CIRKUS ZA SVE - u ovom projektu svi su imali priliku da učestvuju u oprobavanju cirkuskih rekvizita ( balans, žongliranje, akrobatika) on se odvijao u gradskom parku, sam ambijent i atraktivnost cirkusa privukli su veliki broj ljudi. Veliki cirkuski piknik postao je mesto na kome su se okupili stanovnici iz svih delova grada, oni su se družili, pičali, upoznavali i pomagali jedni drugima u savladavanju veština. Društvena forma cirkusa za koju se zalažemo ovde je zasijala u punom sjaju, te ostao potencijal za nadogradnju projekta.
RANŽIRNA STANICA U POGONU 2018. uspeli smo da otvorimo vrata stare ranžirne stanice za sve oni koji su imali želju da vide biser industrijskog nasleđa sada devastiran i van upotrebe, koje je na jedan dan postalo kulturno uporište, u nestvarno dobrom prostoru se perfektno uklopila predstava savremenog cirkusa WORK IN ПРОГРЕС. Naša predstava „Work in прогрес “ govori specifičnim jezikom savremenog cirkusa, teatrom pokreta, manipulacijom objektima i savremenim plesom. Predstava se bavi pravom na rad Izvodili smo je u prostoru koji smo priveli nameni ambijentalnog teatra, predstava se organski uklopila u prostor, stari hangar je oživeo . Prostor su posetile sve kategorije stanovnika, za svakog smo organizovali po nešto, nakon predstave i stručnog vođenja kroz ovo nasleđe, svi su bili intervijuisani, izneli su svoje pozitivno mišljenje, koje u budućnosti može da posluži kao odbrana od pretveranja ovog komleksa u građevinsko zemljište. Svi koji su posetili toga dana ovaj prostor koji nam je otvorila Železnica Cargo Srbije , bili su zahvalni na tom iskustvu.
- SAVREMENI CIRKUS - MOGU I JA - prikaz asvremene umetnosti deci u ruralnoj sredini , decu su vežbala cirkuske veštine ( selo Čerević) , zatim kroz performans savremeni javno nastupila . TVOJE MESTO u SRBIJI - cirkuska zajednica u Čereviću sređivanje igrališta škole u selu.
- HRABRA OBUĆARKA MILI - produkcija savremno cirkuske nagažovane predstave za decu
- KREATIVNOST U POGONU - razvoj kulture u ruralnim sredinama - osnivanje Kulturne stanice u mestu Novi Kneževac

Ključne reči:

cirkus, radionice, umetnost, kultura, inkluzija, aktivizam ,

Ljudi

Ime osnivača/ice 1:

Dragan Jajić Vladisavljev

Ime osnivača/ice 2:

Ivana Grković

Ime osnivača/ice 3:

Svetlana Milić

Ime predsednika/ce (Upravnog) odbora:

Jasmina Vladisavljev

kreativnipogon3000@gmail.com

Ime zakonskog zastupnika/ice:

Jasmina Vladisavljev

Ime člana/ice (Upravnog) odbora 1:

Dragan Jajić-Vladisavljev

Ime člana/ice (Upravnog) odbora 2:

Mira Dobrković

Program RAZVOJ KULTURE U RURALNIM SREDINAMA

Ciljna grupa: Građani
Trajanje u mesecima: 15 meseci
Lokacija sprovođenja programa: Novi Kneževac
Navedite glavne donatore:

FONDACIJA JELENA ŠANTIĆ

Oblast delovanja: Unapređivanje zajednice, Izgradnja kapaciteta
Opis programa:

Osnovni cilj projekta je sinergija stanovnika Novog Kneževca i našeg udruženja. Aktivno uljučivanje u rešavanje problema u njihovom mestu. Kroz ideju društevnog cirkusa uticali bi smo na svest o neophodnosti da se udruže, da bi zajedničkom inicijativom, mogli da rešavaju probleme u svojoj lokalnoj zajenici. Savremni cirkus koristimo kao alat da zajednički dođemo do cilja.
Ovaj projekat kao polaznu tačku ima sređivanje prostora kao neophodnog resursa za buduća dešavanja uKULTURNOJ STANICI - kao inkubator ideja društveno angažovanih građana svih uzrasta i kategorija ( od dece, mladih, osoba sa posebnim potrebama, radničke klase do penzionera ). Radionice savremenog cirkusa omogućiće polaznicima da steknu određena znanja i veštine iz ove oblasti, podstaći će njihovu kreativnost i talente ali i omogućava polaznicima da stiču socijalne i radne veštine, povećaju samopouzdanje, razviju komunikativne sposobnosti, osećaj odgovornosti za sebe i drugog, toleranciju i poštovanje različitosti.
Ono što je važno, da na radionicama mogu da učestvuju svi, jer u cirkusu je svaki član podjednako bitan i nezamenljiv bez obzira na fizičku spretnost, socijalni status, versku i nacionalnu pripadnost.
Naše udruženje formu DRUŠTVENOG CIRKUSA koristi kao alat za ostvarenje ciljeva. Društveni cirkus se temelji na vrednostima: jednakosti, solidarnosti, participativnosti, što ga čini pogonih za zbližavanja zajednice. Plan je da program obuhvata, radionice savremenog cirkusa, radionice scenskog nastupa, a proširili bi ih i na radionica rukotvorina, projekcije filmova. što je otežano usled trenutne epidemiološke situacije.
Kreativni pogon je u junu u Novom kneževcu organizovao sa loklnim udruženjem radionice cirkuskih veština. Cirkuske veštine su atraktivne i one su “magnet” za sve uzraste, pokazalo se iz našeg dosadašnjeg iskustva. Većinom se ljudi sami približe nama, jer ih privuku naše aktivnosti, sami se priključuju, te je komunikacija olakšana i pojednostavljena. Nakon uspešno sprovedenih cirkuskih radionica i ostalih planom predviđenih radionica lokalnih udruženja za kraj projektnih aktivnosti predviđeno je organizovanje manifestacije koja bi obuhvatala izvođenje performansa - polaznika radionica, prodajnu izložbu rukotvorina nastalih na radionicama i prezentaciju rada lokalnih udruženja situacija sa akuelnim virusom nas je sprečila u tome ,
Sređivanje prostora koji smo unapred odredili bio bi NEZAVISNI KULTURNI CENTAR , zajednica je dobro odreagovala , te smo uz pomoć lokalnih privrednika uspeli da do pola renoviramo prostor .U prostoru se trenutno odvija projekat KULTURA U IZGLOGU , gde imamo prikaze radova stanovnika ovog mesta , važno nam je da u projektu učestvuju svi bez obzira na različitosti multikulturanost i šaronenolikios izraza su glavna misija ovog programa.

Tri glavna konkretna rezultata programa:

Aktivirala se zajednica
Probudila se svest o značaju kulture pre svega za decu i ostale kategorije stanovnika
Promene koje sami možemo da rešimo i sprovedemo zahvaljujući udruživanju

Šta se promenilo za vaše korisnike zahvaljujući programu?:

Novi Kneževac malo mesto na severu Vojvodine , je dobilo Kulturnu stanicu , novo udruženje Kulturna zona , mesto na kojem bi trebalo da se okuplja zajednica , mesto gde bi se kovale i sprovodile ideje za dalji razvoj i napredak cele zajednice

Finansije za 2019. godinu

Prosleđena sredstva (Re-Granting / Pass-Through):

0,00

Donacije domaćih fondacija/udruženja:

0,00

Donacije kompanije:

0,00

Donacije pojedinca:

0,00

Donacije stranih fondacija/udruženja:

0,00

Donacije stranih vlada:

0,00

Ostale donacije:

0,00

Prihodi od države i lokalne samouprave:

0,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od članarina:

0,00

Programski prihodi:

0,00

Ostali prihodi:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 0,00
Komunalni troškovi:

0,00

Kapitalni troškovi: 0,00
Ekspertske usluge:

0,00

Programske aktivnosti:

0,00

Zaposleni po ugovoru o radu: 0,00
Putni troškovi:

0,00

Spoljni saradnici:

0,00

Troškovi kancelarije:

0,00

Troškovi PR-a:

0,00

UKUPNI RASHODI: 0,00

Finansije za 2019. godinu

Prosleđena sredstva (Re-Granting / Pass-Through):

0,00

Donacije domaćih fondacija/udruženja:

600.000,00

Donacije kompanije:

0,00

Donacije pojedinca:

0,00

Donacije stranih fondacija/udruženja:

0,00

Donacije stranih vlada:

0,00

Ostale donacije:

0,00

Prihodi od države i lokalne samouprave:

0,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od članarina:

0,00

Programski prihodi:

1.200,00

Ostali prihodi:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 601.200,00
Komunalni troškovi:

0,00

Kapitalni troškovi: 0,00
Ekspertske usluge:

0,00

Programske aktivnosti:

0,00

Zaposleni po projektu (na određeno): 4
Zaposleni po ugovoru o radu: 0,00
Putni troškovi:

0,00

Spoljni saradnici:

0,00

Troškovi kancelarije:

0,00

Troškovi PR-a:

0,00

UKUPNI RASHODI: 0,00

Finansije za 2017. godinu

Donacije:

419.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od usluga:

291.000,00

Prihodi od članarina:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 710.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 0,00

Finansije za 2016. godinu

Donacije:

0,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od usluga:

596.000,00

Prihodi od članarina:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 596.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 0,00

Finansije za 2014. godinu

Donacije:

150.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od usluga:

0,00

Prihodi od članarina:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 150.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 0,00