Program

Udruženje " Uvek sa decom"

Prijavi netačnu informaciju

+381113836556

Beograd

Opšti podaci

Godina osnivanja:

1991.

Forma registracije:

Udruženje

Matični broj:

07752709

Naziv delatnosti:

Delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja

Šifra delatnosti:

9499

PIB - poreski identifikacioni broj:

102211892

Program

Polje rada / delatnost organizacije:

Deca koja se leče od raka

Misija organizacije:

Misija
Uvek sa decom" ima misiju unapređenja kvaliteta lečenja i života dece obolele od raka i psiho-socijalna podrška celoj porodici kako bi što lakše prebrodili dugotrajno, bolno i iscrpljujuće lečenje na pedijatrijskom odeljenju Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije

Primarni cilj:

Zdravlje - opšte i rehabilitaciono

Sekundarni cilj:

Opšte dobro, Društvena korist / Društveni benefit

Ključne reči:

#Deca obolela od raka #psiho-socijalna podrška#lečenje#

Ljudi

Ime predsednika/ce (Upravnog) odbora:

Mileva Ličina

sadecom@sbb.rs

Ime zakonskog zastupnika/ice:

Mileva Ličina

Ime člana/ice (Upravnog) odbora 1:

Vesna Petrović

Finansije za 2017. godinu

Donacije:

3.619.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od usluga:

0,00

Prihodi od članarina:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 3.619.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 2

Finansije za 2016. godinu

Donacije:

4.345.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od usluga:

0,00

Prihodi od članarina:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 4.345.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 1

Finansije za 2014. godinu

Donacije:

3.051.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

139.000,00

Prihodi od usluga:

0,00

Prihodi od članarina:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 3.051.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 1