Program

Udruženje " Uvek sa decom"

Prijavi netačnu informaciju

+381113836556

Beograd

Opšti podaci

Godina osnivanja:

1991.

Forma registracije:

Udruženje

Matični broj:

07752709

Naziv delatnosti:

Delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja

Šifra delatnosti:

9499

PIB - poreski identifikacioni broj:

102211892

Program

Primarni cilj:

Zdravlje - opšte i rehabilitaciono

Misija organizacije:

Miiisija udruženjа je unapređenje kvaliteta lečenja i života dece obolele od raka i psiho-socijalna podrška celoj porodici kako bi što lakše prebrodili dugotrajno, bolno i iscrpljujuće lečenje na pedijatrijskom odeljenju Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije

Gde radimo: Grad Beograd
Polje rada / delatnost organizacije:

Deca koja se leče od raka

Sekundarni cilj:

Opšte dobro, Društvena korist / Društveni benefit

Konkretni rezultati organizacije u poslednje 3 godine:

"Roditeljski kutak"

"Da moja kosa bude tvoja kosa "

"Rehabilitacija "

Ključne reči:

#Deca obolela od raka #psiho-socijalna podrška#lečenje#IORS#uveksadecom

Ljudi

Ime osnivača/ice 1:

Živojin Radic

Ime osnivača/ice 2:

Milomir Đurovic

Ime osnivača/ice 3:

3. Biljana Grujić

Ime predsednika/ce (Upravnog) odbora:

Vesna Petrović Keating

sadecom@sbb.rs

Ime zakonskog zastupnika/ice:

Mileva Ličina

Ime člana/ice (Upravnog) odbora 1:

Ivana Gligorić

Ime člana/ice (Upravnog) odbora 2:

Mihajlo Tomašević

Program Roditeljski kutak

Ciljna grupa: Deca/mladi
Trajanje u mesecima: Projekat je počeo u julu 2018 i nema rok trajanja
Lokacija sprovođenja programa: Grad Beograd
Navedite glavne donatore:

Građani pojedinci

Oblast delovanja: Socijalne usluge
Opis programa:

"Roditeljski kutak" je mesto za besplatan boravak dece sa porodicom , koja dolaze na lečenje na IORs , a žive van Beograda.

To je stan koji iznajmljujemo od jula meseca 2018 g.u Smiljanićeva 6/1/5, u kojem istovremeno mogu boraviti dvoje dece sa roditeljima.Do juna 2022 u njemu je boravilo 54 dece .

Tri glavna konkretna rezultata programa:

Roditeljski kutak :
Bez opterećenja finansija za roditelje
Sigurnost boravka blizu bolnice
Psihološka podrška

Šta se promenilo za vaše korisnike zahvaljujući programu?:

"Roditeljski kutak" je doprineo porodicama koje nemaju gde da borave u Beogradu dok je dete na lečenju, da bez opterećenja na njihove finansije imaju sigurno mesto za boravak.
Pored toga im pruža osećaj sigurnosti jer se nalazi blizu bolnice da u slučaju potrebe mogu dete brzo odvesti do lekara.
Ne manje važano je i psihološka podrša koju korisnici kutaka dobiju od troje zaposlenih koji su i sami roditelji sa iskustvom dečijeg raka.

Program -"Da moja kosa bude tvoja kosa "

Ciljna grupa: Deca/mladi
Trajanje u mesecima: Projekat je počeo u septembru 2020 i nema rok trajanja
Lokacija sprovođenja programa: Grad Beograd
Navedite glavne donatore:

Nato Charity Bazaar
Građani

Oblast delovanja: Bolesti, Poremećaji, Medicinske discipline
Opis programa:

Projekat ''Da moja kosa bude tvoja kosa'' je osmišljen sa ciljem da se naprave perike od prirodne donirane kose za decu koja usled medicinskog tretmana ostaju bez kose.
Perike deci, koja su izgubila kosu, vraćaju samopouzdanje i osećaj identiteta.
Izradu perika plaća udruženje po ceni od 450 Eura i do sada je izrađeno 40 perika. što je ukupno 18 000,00 Eura .
Sve devojčice koje su dobile periku ,ponovo imaju svoj identitet, lepotu i samopouzdanje.
Njihov osmeh na licu i u očima je najbolji pokazatelj da je ovaj projekat od posebne važnosti za njih.

Tri glavna konkretna rezultata programa:

Vraćanje identiteta
Podizanje samopouzdanja
Lakši povratak u zajednicu

Šta se promenilo za vaše korisnike zahvaljujući programu?:

Perike koje se rade da budu napriblišnije ako ne i iste boje i dužine kose vraćaju isto lice i identitet koji je nekad bio.
Isti identitet dovodi i do podizanja samopouzdanja u svoje osobine i mogućnosti.
Sa povratkom identiteta i samopouzdanja olakšan je i povratak u njihovu zajednici,

Program Rehabilitacija

Ciljna grupa: Deca/mladi
Trajanje u mesecima: Projekat je započeo 2012 godine i traje do daljnjeg
Navedite glavne donatore:

VU "Tara"

AD "Junior

Oblast delovanja: Bolesti, Poremećaji, Medicinske discipline
Opis programa:

Udruženje Uvek sa decom je uz saradnju sa VU "Tara" i AD "Junior" Brzeće obezbedilo besplatan boravak za jedno dete sa pratiocem u trajanju od sedam dana po završetku lečenja na Institututu za onkologijiu i radiologiju Srbije.
Naša uspešna saradnja traje od 2012 godine i do juna meseca 2022 ukupno je boravilo je 61 dete na ovim prelepim planinama.
Svež vazduh, mir, toplina zaposlenih u hotelima doprinose da se sva deca osećaju prijatno i sa lepim uspomenama se vrate svojim kućama, odmorni i mnogo zdraviji.

Tri glavna konkretna rezultata programa:

Dobar imunitet- bolje opšte zdravlje
Opšte zdravlje-sigurniji povratak u njihovu zajednicu
Psiho-Socijalna podrška porodicama

Šta se promenilo za vaše korisnike zahvaljujući programu?:

Boravkom na planini dolazi do poboljšanja imuniteta dece koji dovodi do boljeg opšteg stanja deteta.
Sa dobrim opštim stanjem deca se i u fizičkom i psihičkom stanju lakše vraćaju u zajednicu.
Boravak porodice sa ciljem rehabilitacije deteta bez opterećenja u finansijskom smislu je i za roditelje i za decu blagotvorno.

Finansije za 2021. godinu

Prosleđena sredstva (Re-Granting / Pass-Through):

0,00

Donacije domaćih fondacija/udruženja:

0,00

Donacije kompanije:

4.675.611,00

Donacije pojedinca:

2.792.296,00

Donacije stranih fondacija/udruženja:

529.110,00

Donacije stranih vlada:

0,00

Ostale donacije:

138.983,00

Prihodi od države i lokalne samouprave:

0,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od članarina:

0,00

Programski prihodi:

0,00

Ostali prihodi:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 8.136.000,00
Komunalni troškovi:

417.000,00

Kapitalni troškovi: 0,00
Ekspertske usluge:

0,00

Programske aktivnosti:

1.673.827,00

Zaposleni po ugovoru o radu: 3
Putni troškovi:

117.900,00

Spoljni saradnici:

428.568,00

Troškovi kancelarije:

941.440,00

Troškovi PR-a:

228.907,00

UKUPNI RASHODI: 8.136.000,00

Finansije za 2020. godinu

Prosleđena sredstva (Re-Granting / Pass-Through):

0,00

Donacije domaćih fondacija/udruženja:

0,00

Donacije kompanije:

0,00

Donacije pojedinca:

0,00

Donacije stranih fondacija/udruženja:

0,00

Donacije stranih vlada:

0,00

Ostale donacije:

0,00

Prihodi od države i lokalne samouprave:

0,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od članarina:

0,00

Programski prihodi:

0,00

Ostali prihodi:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 0,00
Komunalni troškovi:

0,00

Kapitalni troškovi: 0,00
Ekspertske usluge:

0,00

Programske aktivnosti:

0,00

Zaposleni po ugovoru o radu: 3
Putni troškovi:

0,00

Spoljni saradnici:

0,00

Troškovi kancelarije:

0,00

Troškovi PR-a:

0,00

UKUPNI RASHODI: 0,00

Finansije za 2019. godinu

Prosleđena sredstva (Re-Granting / Pass-Through):

0,00

Donacije domaćih fondacija/udruženja:

0,00

Donacije kompanije:

0,00

Donacije pojedinca:

0,00

Donacije stranih fondacija/udruženja:

0,00

Donacije stranih vlada:

0,00

Ostale donacije:

0,00

Prihodi od države i lokalne samouprave:

0,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od članarina:

0,00

Programski prihodi:

0,00

Ostali prihodi:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 0,00
Komunalni troškovi:

0,00

Kapitalni troškovi: 0,00
Ekspertske usluge:

0,00

Programske aktivnosti:

0,00

Zaposleni po ugovoru o radu: 2
Putni troškovi:

0,00

Spoljni saradnici:

0,00

Troškovi kancelarije:

0,00

Troškovi PR-a:

0,00

UKUPNI RASHODI: 0,00

Finansije za 2018. godinu

Prosleđena sredstva (Re-Granting / Pass-Through):

0,00

Donacije domaćih fondacija/udruženja:

0,00

Donacije kompanije:

0,00

Donacije pojedinca:

0,00

Donacije stranih fondacija/udruženja:

0,00

Donacije stranih vlada:

0,00

Ostale donacije:

0,00

Prihodi od države i lokalne samouprave:

0,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od članarina:

0,00

Programski prihodi:

0,00

Ostali prihodi:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 0,00
Komunalni troškovi:

0,00

Kapitalni troškovi: 0,00
Ekspertske usluge:

0,00

Programske aktivnosti:

0,00

Zaposleni po ugovoru o radu: 2
Putni troškovi:

0,00

Spoljni saradnici:

0,00

Troškovi kancelarije:

0,00

Troškovi PR-a:

0,00

UKUPNI RASHODI: 0,00

Finansije za 2017. godinu

Donacije:

3.619.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od usluga:

0,00

Prihodi od članarina:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 3.619.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 2

Finansije za 2016. godinu

Donacije:

4.345.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od usluga:

0,00

Prihodi od članarina:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 4.345.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 1

Finansije za 2014. godinu

Donacije:

3.051.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

139.000,00

Prihodi od usluga:

0,00

Prihodi od članarina:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 3.051.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 1