Program

"Niški kreativni studio"

Prijavi netačnu informaciju

+381638982378

Niš-Medijana

Opšti podaci

Godina osnivanja:

2013.

Forma registracije:

Udruženje

Matični broj:

28119135

Naziv delatnosti:

Delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja

Skraćeno ime:

NKS

Šifra delatnosti:

9499

PIB - poreski identifikacioni broj:

108153130

Program

Polje rada / delatnost organizacije:

Podsticanje dečjeg stvaralaštva

Misija organizacije:

Naša misija je:
• da okupimo svu osnovnoškolsku decu sveta, koja slušaju nastavu na srpskom jeziku, na jednom mestu - u Internet časopisu za podsticanje dečjeg stvaralaštva „Tabla“ (www.tabla.org.rs);
• da im obezbedimo vreme, prostor i publiku za iskazivanje talenata (kreativnosti);
• da ih inspirišemo da rade još više i još bolje.

Primarni cilj:

Umetnost, kultura i humanistika

Ključne reči:

#dečje stvaralaštvo, #osnovci, #tabla, #srbija, #dijaspora

Ljudi

Ime predsednika/ce (Upravnog) odbora:

Dragan Marinković

drama.61@gmail.com

Ime zakonskog zastupnika/ice:

Dragan Marinković

Finansije za 2017. godinu

Donacije:

22.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od usluga:

0,00

Prihodi od članarina:

179.000,00

UKUPNI PRIHODI: 201.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 0,00

Finansije za 2016. godinu

Donacije:

180.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od usluga:

0,00

Prihodi od članarina:

167.000,00

UKUPNI PRIHODI: 347.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 0,00

Finansije za 2014. godinu

Donacije:

0,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od usluga:

46.000,00

Prihodi od članarina:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 46.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 0,00
twitter: https://twitter.com/N_K_Studio