Program

"Niški kreativni studio"

Prijavi netačnu informaciju

+381638982378

Niš-Medijana

Opšti podaci

Godina osnivanja:

2013.

Forma registracije:

Udruženje

Matični broj:

28119135

Naziv delatnosti:

Delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja

Skraćeno ime:

NKS

Šifra delatnosti:

9499

PIB - poreski identifikacioni broj:

108153130

Program

Primarni cilj:

Umetnost, kultura i humanistika

Misija organizacije:

Naša misija je:
• da okupimo svu osnovnoškolsku decu sveta, koja slušaju nastavu na srpskom jeziku, na jednom mestu - u Internet časopisu za podsticanje dečjeg stvaralaštva „Tabla“ (www.tabla.org.rs);
• da im obezbedimo vreme, prostor i publiku za iskazivanje talenata (kreativnosti);
• da ih inspirišemo da rade još više i još bolje.

Gde radimo: Srbija (na nivou cele države)
Polje rada / delatnost organizacije:

Podsticanje dečjeg stvaralaštva

Konkretni rezultati organizacije u poslednje 3 godine:

Izdavači smo: Internet časopisa za podsticanje dečjeg stvaralaštva „Tabla“ (od 2014. izlazi svakodnevno); Knjige: „Ekološko obrazovanje u osnovnoj školi“, autorke Sanje T. Miladinović (2015.); Internet magazina za promociju dečjeg stvaralaštva „TM“ (Tablin magazin – od 2016. izlazi tromesečno); Zbornika pesama pesnika saradnika Table „Tablini pesnici“ (2018.).

Medijski smo sponzori: 46. Susreta profesionalnih lutkarskih pozorišta Srbije (Niš, 2015.); 8. Dečje književne kolonije (Doljevac, 2017.), 9. Dečje književne kolonije (Doljevac, 2018.); 12. Međunarodnog festivala dokumentarnog filma Beldoks (Beldocs, Beograd, 2019.); 26. Međunarodnog festivala pozorišta za decu (Subotica, 2019.), 10. Dečje književne kolonije (Doljevac, 2019.);13. Međunarodni festival dokumentarnog filma Beldoks (Beldocs, Beograd, 2020.); 27. Međunarodni festival pozorišta za decu (Subotica, 2020) i 11. Dečje književne kolonije (Doljevac, 2020).

Ključne reči:

#dečje stvaralaštvo, #osnovci, #tabla, #srbija, #dijaspora

Ljudi

Ime predsednika/ce (Upravnog) odbora:

Dragan Marinković

drama.61@gmail.com

Ime zakonskog zastupnika/ice:

Dragan Marinković

Program Internet časopis za podsticanje dečjeg stvaralaštva "Tabla" https://www.tabla.org.rs/

Ciljna grupa: Deca/mladi
Trajanje u mesecima: Započet 2014. godine, neograničen rok trajanja
Lokacija sprovođenja programa: Srbija (na nivou cele države)
Navedite glavne donatore:

Plus Hosting https://www.plus.rs/

Oblast delovanja: Umetnost, kultura i humanistika
Opis programa:

Internet časopis za podsticanje dečjeg stvaralaštva „Tabla“ (https://www.tabla.org.rs/) je, prvenstveno, projekat za promovisanje stvaralaštva dece osnovnoškolskog uzrasta iz Srbije i dijaspore koji pohađaju škole u kojima se nastava odvija na srpskom jeziku.
Mi smo, dakle, napravili jednu veliku tablu po kojoj mogu pisati sva naša deca gde god da se nalaze.
Pored toga u Tabli se mogu naći i: konkursi namenjeni osnovcima, radovi osnovaca kojima srpski nije maternji jezik (u rubrici „Regionalna saradnja“), autorski članci učitelja i nastavnika („Reč učitelja“), radovi afirmisanih i neafirmisanih pisaca i pesnika za decu („Odrasli za decu“), repertoari pozorišta za decu („Slobodno vreme“), članci o Srbiji („Upoznaj Srbiju“)...
Redakciju Table čine: Dragan Marinković, direktor, Srđan Siđa Živković, glavni urednik, Zorica B. Jovanović, lektor i članovi redakcije: Mirjana Baltezarević, dečija pesnikinja, Momir Moma Dragićević, dečiji pesnik, Rusomir Arsić, dečiji pesnik, Minja Ilijeva, dečija pesnikinja, Biljana Stanojević, dečija pesnikinja, Slavka Masoničić Vojinović, dečija pesnikinja, Darko Glavaš, dečiji pesnik, Srđan Jovanović, profesor grafike i fotografije, Zoran Nikolić, diplomirani defektolog, Bojana Tamindžija, akademska slikarka, Dragana Živković, strukovni vaspitač, Zoran Kljajić, novinar i otac Boban Stojković, profesor Bogoslovije Sv. Kirila i Metodija u Nišu.
Zbog zaštite dece na internetu sarađujemo samo sa školama/prosvetnim radnicima, a saradnja sa nama je vrlo jednostavna i bez ikakvih uslovljavanja.
Časopis Tabla izlazi svakodnevno (onlajn) i potpuno je besplatan.
Ovaj projekat vremenski i prostorno nije ograničen.
Svakodnevno raste broj saradnika "Table".

Tri glavna konkretna rezultata programa:

1. Pomažemo našim osnovcima, koji pohađaju Dopunske škole na srpskom jeziku u dijaspori, u očuvanju kulturnog i jezičkog integriteta Srba;
2. Povećan broj dece autora iz Srbije i dijaspore;

Šta se promenilo za vaše korisnike zahvaljujući programu?:

Dobili su mogućnost da svoje radove prikažu široj publici (ne objavljujemo samo najbolje radove, već i one lošijeg kvaliteta s ciljem da malo manje talentovanu decu motivišemo da rade još više i još bolje)

Finansije za 2017. godinu

Donacije:

22.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od usluga:

0,00

Prihodi od članarina:

179.000,00

UKUPNI PRIHODI: 201.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 0,00

Finansije za 2016. godinu

Donacije:

180.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od usluga:

0,00

Prihodi od članarina:

167.000,00

UKUPNI PRIHODI: 347.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 0,00

Finansije za 2014. godinu

Donacije:

0,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od usluga:

46.000,00

Prihodi od članarina:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 46.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 0,00